De brandverzekering: wat een accountant er van moet weten

Banner for session

De brandverzekering: wat een accountant er van moet weten

De brandverzekering is een complexe en technische verzekering en is daarom het domein van een verzekeringsexpert.

Toch is het aanbevolen als cijferberoeper om kennis te hebben van de basiselementen van een brandverzekering. Want uit een studie van Xerius en Uhasselt blijkt dat klanten van hun boekhouder of accountant ook advies rond verzekeringen verwachten.


Met dit seminarie krijgt u de basiselementen van de brandverzekering mee, maar vooral ook tips hoe u als cijferberoeper kan detecteren of uw klant wel correct verzekerd is.
 

Inhoud

 • Inleiding: cijfers en marktspelers
   
 • Het verschil eenvoudig versus speciaal risico
   
 • Allrisk versus multirisk polissen
   
 • De verzekerde personen in de brandverzekering
   
 • De verzekerde kapitalen
   
 • De standaard waarborgen
   
 • Termijnen in de brandverzekering
   
 • Brandverzekering en kredieten
   
 • Checklist: hoe kan u snel detecteren of een brandpolis correct is of niet
   
 • En de eigen brandpolis?
   
 • Conclusie

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
• De brandverzekering qua dekkingen te schetsen
• Na te gaan of de verzekerde sommen volstaan om bij catastrofe te vermijden dat de onderneming failliet gaat
• De klant in eerste lijn te adviseren rond het belang van een correcte brandpolis
• De eigen brandverzekering als cijferberoeper op zijn kwaliteiten na te gaan

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
05/12/2023 14:00 15:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven