Impact op 80 % regel van de nieuwe gedragscode gewaarborgd inkomen

Banner for session

Impact op 80 % regel van de nieuwe gedragscode gewaarborgd inkomen

In juni 2023 kondigt de verzekeringssector een nieuwe gedragscode aan. De essentie van die code is dat de verlenging van een verzekering gewaarborgd inkomen kan gebeuren met, althans in beginsel, zonder nieuwe medische keuring. Die verdaging kan nodig zijn om het hiaat tussen enerzijds de pensioenleeftijd en anderzijds de eindvervaldag van de vergoeding uit een gewaarborgd inkomen op te vangen.

In de verzekering AVRI kan die verdaging evenwel onverwachte gevolgen hebben op de 80 % regel. Dit seminarie schetst kort de gedragscode en analyseert die mogelijke gevolgen. Er worden ook oplossingen voor eventuele problemen aangeboden. 
 

Inhoud

 • Situering: AVRI rente en de verzekering gewaarborgd inkomen
   
 • De gedragscode samengevat
   
 • Impact op de verdaging van een AVRI verzekering
   
 • Mogelijke oplossingen
   
 • Conclusie


Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
 • De impact van de nieuwe gedragscode inzake het gewaarborgd inkomen en de 80 % regel kunnen inschatten
 • Een inleidend inzicht te hebben in de nieuwe gedragscode

Dit is een gespecialiseerde opleiding.
Tags: Leven zonder beleggingscomponent, Juridische- en technische aspecten Leven, Levensverzekering (Tak 21)
Zorg, Ziekte (Tak 2)
EQF niveau:  7

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
13/10/2023 10:00 11:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven