De aansprakelijkheidsverzekering voor beginners

Banner for session

De aansprakelijkheidsverzekering voor beginners

Het artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek vormen de basis van het fenomeen aansprakelijkheid. Dat fenomeen kan kort samengevat worden als ‘potje breken, potje betalen’.

Het vergoeden van dat spreekwoordelijk potje kan echter bijzonder veel geld kosten. Daarom bestaan er aansprakelijkheidsverzekeringen in vele vormen en voorwaarden.

Dit seminarie is een basisopleiding en inleiding in het fenomeen aansprakelijkheid en de diverse verzekeringen die er een oplossing aan bieden.
 

Inhoud

 • Introductie: de verzekering BA in cijfers
   
 • Wat is aansprakelijkheid?
   
 • Wat zegt de wet?
 • Aansprakelijkheidsproducten
  - BA gezin
  - BA uitbating
  - BA na levering
  - TG
  - Analyse van de gemeenschappelijke uitsluitingen
  - Het probleem van het verzekerd risico
  - De dekking in de tijd
 • Beroepsaansprakelijkheid: een korte inleiding
  - Medische BA
  - D&O
  - BA in de bouwsector
  - BA voor IT’ers
  - verzekeringstussenpersoon
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in de wettelijke basis van aansprakelijkheid
 • Kennis van het verschil tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Kennis van de basis producten die aansprakelijkheid verzekeren
 • Een inleidend inzicht in de problematiek van de dekking in de tijd
 • Kennis gemaakt met enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Dit is een Basisopleiding
Tags: verzekeringen, basis, Wetgeving (land)verzekeringsovk, Algemene BA (Tak 13)
EQF niveau: 5,  6
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 2.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
03/10/2023 14:00 17:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven