Opzeg van verzekeringen: een nieuwe aanpak door de wet

Banner for session

Opzeg van verzekeringen: een nieuwe aanpak door de wet

Al jaar en dag meldt de ombudsman verzekeringen dat de opzeg van een verzekeringsovereenkomst een doorn in het oog is van de consument. Maar ook tussenpersonen en zelfs verzekeraars hebben soms meer nadeel dan voordeel aan de huidige regeling. 

De Kamercommissie economie heeft op 19 april 2023 het wetsvoorstel (DOC 55 0194/001) tot wijziging van de opzegmogelijkheden van een verzekeringsovereenkomst goedgekeurd.  Wanneer dit wetsvoorstel daadwerkelijk gestemd wordt door het Parlement is nog niet geweten bij het schrijven van deze tekst.

Het seminarie zal de intentie van de wetgever betreffende een nieuwe aanpak van de opzeg van verzekeringen analyseren. Mocht intussen de wet zijn aangenomen en gepubliceerd, dan zal het seminarie vanzelfsprekend de nieuwe wet bespreken. 
 

Inhoud

 • Inleiding: wat zegt de ombudsman verzekeringen
   
 • Huidige wetgeving
   
 • Voorgestelde wijzigingen
  - Particulieren
  - Onmiddellijke opzeg
  - Continuiteit
  - Mededelingsplicht
  - Premiekrediet
  - Geen boete
 • Voorgestelde wijzigingen: bijzonderheden voor motorrijtuigen
   
 • Voorgestelde wijzigingen: bijzonderheden voor arbeidsongevallenverzekering
   
 • Academische bedenkingen: niet overal rozegeur en maneschijn
   
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in de huidige wettelijke bepalingen inzake uitbetalingstermijnen bij schade
 • Inzicht in de mogelijke  wettelijke uitbreidingen inzake uitbetalingstermijnen
 • Kennis van zaken om ook de toekomstige wetgeving inzake opzeg van verzekeringen te volgen

Dit is een Basisopleiding
Tags: verzekeringen, basis, Wetgeving (land)verzekeringsovk
EQF niveau: 5,  6 en 7
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
16/10/2023 09:00 10:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven