20 tips om erfbelasting te besparen

Banner for session

20 tips om erfbelasting te besparen

Aan wie wilt u uw vermogen nalaten bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting zullen uw erfgenamen moeten betalen op uw nalatenschap?
Als u zelf niets onderneemt, dan bepaalt de wetgever hoe uw erfenis zal verdeeld worden over uw erfgenamen. Dit gebeurt op basis van de regels van het wettelijk erfrecht.
Wilt u dit bijsturen en zelf bepalen wie van u zal erven op een fiscaalvriendelijke manier, dan is successieplanning een uitgelezen kans.


De erfbelasting kan voor uw erfgenamen heel hoog oplopen, tot zelfs 55 % in Vlaanderen en 80 % in Brussel en Wallonië.
Er bestaan echter heel wat technieken om de factuur van de erfbelasting te verlagen. Dankzij de hervorming van het wettelijk erfrecht werd vanaf eind 2018 de marge om aan successieplanning te doen een stuk ruimer. Het nieuwe erfrecht geeft de erflater meer vrijheid om zijn erfenis te regelen en wil conflicten tussen erfgenamen vermijden.

Als u uw nalatenschap zelf in handen wil nemen en/of de erfbelasting wil beperken, moet u aan successieplanning doen.
Successieplanning bestaat uit een burgerrechtelijk en een fiscaal luik. In het burgerrechtelijk luik bepaalt u wie u wil beschermen na uw overlijden: uw partner, uw kinderen, de kinderen van uw partner….
In het fiscale luik meet u de belastingdruk op uw nalatenschap en probeert u deze te beperken. Een goede successieplanning zoekt een compromis tussen bescherming en besparing op erfbelasting. Hoe kan men hoge erfbelasting vermijden en toch nog voldoende controle behouden over wat er zal gebeuren met zijn nalatenschap? Bij successieplanning gaan bescherming en besparing van erfbelasting hand in hand.
 

Inhoud

We gaan in dit seminarie op zoek naar efficiënte technieken om het gewenste doel te bereiken.
Handige tips & tricks die zullen leiden tot een succesvolle successieplanning.

Volgende items komen oa. aan bod:

 • Wettelijk erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Testament
 • Schenking onroerend goed
 • Schenking roerend goed
 • Tarieven schenkbelasting
 • Tarieven erfbelasting
 • Nieuw Vlaams regeerakkoord op vlak van schenk- en erfbelasting
 • Levensverzekering
 • Beding van aanwas
 • Standpunten Vlabel


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering FSMA
 • 2 uur ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
19/12/2023 10:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven