Beleggen vanuit de vennootschap

Banner for session

Beleggen vanuit de vennootschap

Vennootschappen worden net als particulieren geconfronteerd met bijna nulrentes op de cash van hun bedrijf. Banken rekenen zelfs negatieve rentes aan op tegoeden voor vennootschappen, vzw’s of vermogende particulieren.

Als een vennootschap gelden heeft die niet onmiddellijk nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten, dan kunnen die belegd worden.
Hoe beleg je die gelden het best?
Hoe kan een in België gevestigde onderneming haar al dan niet slapende liquiditeiten investeren?

 

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Kapitalisatiecontracten
 • Tak 26
 • ‘Tak 6’
 • Notionele intrestaftrek
 • DBI-bevek
 • VVPR dividend
 • Fiscaliteit
   

Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering FSMA
 • 1 uur ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
07/12/2023 14:00 15:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven