Laadpalen, thuisbatterijen en zonnecelpanelen: privé aanschaffen of via uw vennootschap?

Banner for session

Laadpalen, thuisbatterijen en zonnecelpanelen: privé aanschaffen of via uw vennootschap?

Investeringen in laadstations, thuisbatterij en zonnecelpanelen zijn actueel. Hierbij rijst vaak de vraag: is het zinvol om deze via de vennootschap aan te schaffen dan wel privé? Deze vraag is een complexe aangelegenheid aangezien ook de btw en premie/subsidieregeling meespelen.

Wij onderzoeken alle voor-en nadelen van de keuze, zowel op het  vlak van inkomstenbelastingen, btw, als wat betreft de premies en/of subsidies. We staan ook stil bij de juridische aspecten, m.a.w. kan een derde (vennootschap) zomaar panelen plaatsen op de eigendom van een derde (bedrijfsleider)?
 

Inhoud

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de premies die een particulier / vennootschap kan verkrijgen bij het aanschaffen van een laadpaal, batterij of zonnecelpanelen?
 • Kan een derde zomaar panelen/batterij plaatsen op een onroerend goed dat hem niet toebehoort, en wat zijn de juridische gevolgen?
 • Is een opstalrecht of huurovereenkomst vereist?
 • Wat is het btw-tarief op deze investeringen?
 • Is er een voordeel van alle aard als de vennootschap deze aanschaft om deze ter beschikking te stellen van haar bedrijfsleider? En zo ja, hoe wordt het bepaald?
 • Is er sprake van bijkomend voordeel van alle aard voor de opgewekte elektriciteit bij zonnecelpanelen?
 • Is dit combineerbaar met de forfaitaire waardering voor elektriciteit?
 • In welke mate kan de vennootschap investeringsaftrek toepassen? 
 • Quid indien die investeringen zowel  beroepsmatig als privé gebruikt worden?
 • Is het zinvol dat de werkgever de kosten van uw laadpaal thuis terug betaalt?
 • Kunnen de kosten van het opladen van uw wagen een VVA uitmaken? Maakt het een verschil uit waar de paal staat?
 • Quid wat betreft de terugbetaling van kosten aan een publieke laadpaal?
 • Wat zijn de fiscale tegemoetkomingen voor particulieren in de personenbelasting?
 • Wat zijn de fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers in de personenbelasting?
 • Enz..
Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
18/09/2023 14:00 17:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven