De overdracht van een onroerendgoedvennootschap: hoe fiscaal optimaliseren? Wat zijn de risico’s?

Banner for session

De overdracht van een onroerendgoedvennootschap: hoe fiscaal optimaliseren? Wat zijn de risico’s?

Sinds 2012 kent Vlaanderen een regeling om op fiscaalvriendelijke wijze de aandelen van een familiale vennootschap over te dragen naar een volgende generatie middels schenking. De regelgeving sluit echter economisch niet-actieve vennootschappen uit, maar laat in vele gevallen toch nog opportuniteiten. In casu heeft de wetgever patrimoniumvennootschappen voor ogen.

Vanuit politieke hoek komt er echter beweging om de regels strenger te maken.  


We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande regeling, of alternatieve methoden, zoals de verkoop met kwijtschelding van een deel van de verkoopprijs.
Ook staan  we stil bij de fiscale risico’s, meer bepaald wat betreft de antimisbruikbepaling mbt meerwaarden en registratierechten.
 

Inhoud

O.m. volgende vragen komen aan bod:

 • Wanneer is er sprake van een economisch actieve vennootschap?
 • Wat zijn de criteria?
 • Zijn deze criteria weerlegbaar?  En zo ja, hoe in de praktijk tewerk gaan?
 • Wat is het tijdstip waarop de toetsing plaatsvindt?
 • Wat is het actuele standpunt van Vlabel terzake?
 • Wordt uitgegaan van de boekwaarde, of van de werkelijke waarde van de onroerende goederen?
 • Hoe wordt deze regel bekeken bij verbonden vennootschappen?
 • Welke alternatieve technieken zijn er momenteel?
 • Kan een schenking voor een buitenlandse notaris een alternatief bieden?
 • Geldt dit ook voor buitenlandse patrimoniumvennootschappen?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden?
 • Kan de antimisbruikbepaling ingeroepen worden voor het ontwijken van meerwaardebelastng ?
 • Kan de antimisbruikbepaling ingeroepen worden voor het ontwijken van registratierechten ?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte, uitgebreide syllabus en powerpointpresentatie.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
19/09/2023 14:00 17:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven