Begunstiging in de levensverzekering - wat moet een boekhouder ervan kennen?

Banner for session

Begunstiging in de levensverzekering - wat moet een boekhouder ervan kennen?

De levensverzekering krijgt in de verzekeringswetgeving van 2014 veel aandacht.
Die aandacht gaat onder meer naar de begunstiging van de levensverzekering.  Er wordt namelijk altijd een begunstigde bij leven en een begunstigde bij vroegtijdig overlijden aangeduid.  Die begunstiging mag niet lichtzinnig worden opgesteld.  Want de gevolgen van een verkeerde aanduiding kunnen groot zijn. 


Dit seminarie wil aan boekhouders, fiscalisten en accountants de basiskenmerken en valkuilen van de begunstiging van een levensverzekering meegeven.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de begunstiging door minderjarigen, waar de visie van verzekeraars nogal uiteenlopen.
 

Inhoud

 • Inleiding: cijfers over de sector levensverzekering
   
 • Begunstiging: algemene beginselen
   
 • De levensverzekering en schuldeisers
   
 • Begunstiging: bijzondere gevallen
  - Minderjarige verzekeringnemer
  - De aanvaarding van begunstiging
  - echtscheiding
  - Schuldsaldoverzekering
  - Levensverzekering als instrument van vermogensoverdracht
 • Conclusie
Na dit seminarie kan u
 • De belangrijkste elementen van de begunstiging van een levensverzekering aangeven
 • De klant bijstaan om met kennis van zaken een keuze te kunnen maken
 • Inzien welke impact een relatiebreuk kan hebben op de begunstiging
 • Aangeven welke specifieke elementen een rol spelen bij de begunstiging door een minderjarige
 • Begrijpen hoe aanvaarding van begunstiging werkt
 • Weten hoe begunstiging een element is om de levensverzekering als instrument van financiële planning te gebruiken
 • Inzicht hebben in de verschillende visies die verzekeraars hebben inzake begunstiging door minderjarigen

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering
ITAA: 2 uur.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
23/03/2023 13:00 15:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven