De RIZIV polis voor beginners

Banner for session

De RIZIV polis voor beginners

De RIZIV polis is in het pakket van aanvullende pensioenen een vreemde eend. De premie wordt immers niet door de verzekeringnemer betaald, maar door het RIZIV.

Dit seminarie legt uit, vanuit een historisch perspectief, hoe de RIZIV polis is ontstaan en hoe die er vandaag uitziet.
 

Inhoud

 • Historiek: 1960 en de eenheidswet
   
 • Marktspelers
   
 • RIZIV polis in de 2de pijler gekaderd
   
 • Techniek
  - Toepassingsgebied: conventionering
  - Dekkingen
  - Premievorming
  - Premiebetaling
  - Medische acceptatie
  - Juridische elementen
  - Ook voor werknemers
 • Fiscaliteit
   
 • Tak 21 of tak 23?
   
 • Kredietmogelijkheid
   
 • Online beheer
Na dit seminarie kan u
 • Alle aspecten van een RIZIV contract uitleggen aan klanten
 • Aantonen waar de voor- en nadelen van een RIZIV polis liggen
 • Een beeld hebben van de fiscale elementen van een RIZIV polis
 • Commerciële argumenten voor een RIZIV polis formuleren
 • Uitleggen hoe de premie tot stand komt.

Dit is een opleiding EQF niveau: 5, 6 en 7
Tags: Leven zonder beleggingscomponent, Juridische & technische aspecten Leven, Levensverzekering (Tak21)
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
30/05/2023 14:00 16:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven