POZ: basisopleiding

Banner for session

POZ: basisopleiding

In 2018 werd de Pensioenovereenkomst Zelfstandigen of POZ bij wet ingesteld.  Het product heeft geen hoge vlucht genomen. 
Toch is het een aantrekkelijk product voor pensioenopbouw dat iedere financiële adviseur moet kennen.


Dit seminarie zal de complexiteit van het product op eenvoudige manier uit de doeken doen en meteen commerciële argumenten meegeven. 
De opleiding richt zich tot personen zonder of weinig voorkennis. 
 

Inhoud

 • Het 4 pijler systeem (of is het 5?)
   
 • Marktspelers en cijfers
   
 • Argumentatie: is een POZ wel nodig?
   
 • POZ
  - Technisch
  - Juridisch
  - Fiscaliteit
       • de 80 % regel
       • fiscale voordelen
       • fiscale nadelen
 • Vastgoedfinanciering
   
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in het 4 pijler stelsel
 • Argumenten meegekregen om in een gesprek met de klant de juiste en relevante elementen mee te geven
 • Inzicht in de voor- en nadelen van POZ in de 2de pijler
 • De mogelijkheid om courante fiscale vragen inzake POZ te beantwoorden
 • Kennis om de 80% regel te begrijpen 

Dit is een opleiding EQF niveau: 5, 6 en 7
Tags: Leven zonder beleggingscomponent, Juridische & technische aspecten Leven, Levensverzekering (Tak21)
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
09/06/2023 10:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven