Een grondige analyse van de fiscale bepalingen uit de eindejaarswetgeving op maat van de cijferbeoefenaar.

Banner for session

Een grondige analyse van de fiscale bepalingen uit de eindejaarswetgeving op maat van de cijferbeoefenaar.

Traditiegetrouw wordt de maand december gekenmerkt door tal van  wetten en decreten met belangrijke fiscale impact. Dit jaar vormt geen uitzondering op de regel.
In deze sessie geven we u een overzicht van alle relevante wijzigingen, zowel op federaal niveau als op het niveau van  het Vlaams Gewest.


Hierbij wordt uiteraard stil gestaan bij de afbouw van het fiscale gunststelsel met betrekking tot auteursrechtelijke vergoedingen en de verlenging van de aanslagtermijnen. Ook de fiscale en parafiscale maatregelen ten gunste van ondernemingen die ernstige economische moeilijkheden hebben ingevolge de energiecrisis, komen aan bod.

Tot slot geven we ook een kort overzicht van maatregelen die eerder in 2022 werden genomen, maar uitwerking hebben vanaf 1 januari 2023 of het aanslagjaar 2024.

Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat wijzigt inzake aanslagtermijnen en onderzoekstermijnen inzake inkomstenbelastingen? 
 • Wat wijzigt er aan het fiscaal stelsel van auteursrechtelijke vergoedingen?
 • Einde verhaal voor fiscale aftrekbaarheid van leningen voor het verwerven van een vakantiewoning?
 • Wat wijzigt er inzake de verdoken winsten in de vennootschapsbelasting?
 • Wat houden de versoepelingen in aan het belastingkrediet voor de installatie van de laadpalen?
 • Wat wijzigt aan de aftrekbaarheid van onderhoudsgelden betaald aan niet-ingezetenen?
 • Wat zijn de nieuwe regels voor de vermindering van de onroerende voorheffing in het Vlaamse gewest wegens kinderen ten laste?
 • Wat is het nieuwe begrip voor lichte vrachtwagen in het kader van de verkeersbelasting?
 • Wat zijn de fiscale en parafiscale maatregelen voor bedrijven die ernstige economische moeilijkheden kennen ingevolge de energiecrisis?
 • Wat houdt het nieuwe belastingkrediet voor kinderen in co-ouderschap in?
 • Hoe werkt het nieuwe belastingkrediet voor werkgevers die aan hun werknemers een verhoogde kilometervergoeding uitkeren?
 • Wat wijzigt er aan de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en een uitgebreide powerpoint. 
 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
27/01/2023 09:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven