Het financieren van uw vennootschap: do’s en dont's anno 2023

Banner for session

Het financieren van uw vennootschap: do’s en dont's anno 2023

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schafte het kapitaalbegrip af voor de BV en CV.  Dit heeft (onder meer) tot gevolg dat de oprichters heel wat meer mogelijkheden hebben om een vennootschap te financieren.

De keuze heeft soms fiscale implicaties, zowel in hoofde van de vennootschap (vb VVPRbis regels, kapitaalvermindering) als in hoofde van de verstrekker van de fondsen (vb.tax shelter voor starters, taxshelter voor groeibedrijven winwinlening, vriendenaandeel) .


Wij trachten u wegwijs te maken in de diverse mogelijkheden, met analyse van de fiscale voor- en nadelen aan de respectieve keuzes.  Zo komen onder meer de taxshelter voor starters groeibedrijven, de winwinlening (en het equivalent in de andere gewesten) en de regeling vriendenaandeel aan bod, net als de verschilpunten tussen eigen middelen en schuldfinanciering. 
 

Inhoud

Volgende onderwerpen – vragen  komen (onder meer) aan bod:

 • Waarom kiezen voor kapitaalinbreng in geld in plaats van in natura?
 • Of inbreng van arbeid?
 • Welke fiscale tegemoetkomingen zijn er voor financiering met kapitaal
 • Wat zijn de voorwaarden en uitsluitingsgronden?
 • Lenen aan uw vennootschap als bestuurder: waar op letten?
 • Wat zijn de voorwaarden en voordelen van de winwinlening?
 • Wat zijn de voorwaarden en voordelen van de regeling vriendenkapitaal?
 • Kan  u genieten van het belastingkrediet taxshelter voor starters als u bestuurder of aandeelhouder bent in die ontvangende vennootschap?
 • Is het lenen via rekening courant een alternatief: wat zijn de fiscale en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten?
 • Hoe de VVPRbis optimaliseren?


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte ppt en syllabus (met alle richtlijnen en formulieren), met tal van voorbeelden.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
27/03/2023 14:00 17:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven