De wet van 26/12/2022 & de impact op 2e pijler pensioenverzekeringen

Banner for session

De wet van 26/12/2022 & de impact op 2e pijler pensioenverzekeringen

De wet van 26 december 2022 levert alweer nieuwigheden op in de 2de pijler. In de zoektocht naar transparantie worden een aantal nieuwe spelregels ingevoerd. De pensioenfiche bv. wordt afgeschaft en vervangen door een document dat pensioenoverzicht zal worden genoemd.

Meer ingrijpend nog is de nieuwe methode om de verwachte pensioenuitkering te bepalen. Die zal een grote impact kunnen hebben op sommige bedrijfspensioenen.

Als afsluiting wordt ook kort ingegaan op de ideeen van de minister van financien over een draconische wijziging, zeg maar mogelijke afschaffing van de 80%-regel. 

 

Inhoud

 • Inleiding: de wet van 26 december 2022
   
 • Transparantie:
  - De pensioenfiche wordt het pensioenoverzicht
  - Informatieverplichting
            . Bij aanwerving
            . ESG mededelingen
  - Sigedis neemt het jaaroverzicht over
 • Uitkering van een pensioenverzekering 2de pijler
  - Nieuwe termijnen bij uitkering bij leven
  - Sigedis speelt een nieuwe rol bij uitkering bij vroegtijdig overlijden
 • Nieuwe methode van projectie van het verwachte pensioenkapitaal
   
 • Conclusie


Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om:

• Kennis van de nieuwste ontwikkelingen inzake de 80 % regel
• Weet van de nieuwe verplichtingen betreffende transparantie, uitkeringstermijnen en informatie over 2de pijler verzekeringen.
• Inzicht om klanten bij te staan met informatie over de huidige wetgeving inzake aanvullende bedrijfspensioenen

Dit is een gespecialiseerde opleiding.
Tags: Leven zonder beleggingscomponent, Juridische- en technische aspecten Leven, Levensverzekering (Tak 21)
EQF niveau:  7

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
21/06/2023 09:00 10:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven