Update vennootschapsbelasting Online

Banner for session

Update vennootschapsbelasting Online

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2023. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

Tijdens dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2023 uitgebreid besproken. U krijgt inzicht in de fiscale maatregelen die de regering De Croo I het voorbije jaar heeft genomen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op de jaarafsluiting. 

Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings aan bod. De FOD Financiën heeft heel wat circulaires opgemaakt. Bovendien zijn er enkele interessante arresten gepubliceerd.

De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint, schema’s en een uitgebreid naslagwerk.
 

Inhoud

Verlenging van de coronamaatregelen:

-  verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
              -  reactivering maaltijd- en ecocheques vanaf 1/12/2022
              -  aanpassing regeling taks-shelter starters en groeibedrijven

Andere maatregelen:

- aanpassing van het mobiliteitsbudget; combinatie met de vergoedingen van de werkgever in het     
  woon-werkverkeer mogelijk

- Duurtijd verhoogde afschrijving laadstations van 200% tot 31/03/2022

- verstrenging toepassing voorwaarden taks-shelter voor de productievennootschap

- niet aftrekbaarheid van niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten waarop de aanslag
  geheime commissielonen werd toegepast

- Update kilometervergoedingen voor dienstverplaatsingen, vergoeding voor thuiswerk, verhoging 
  van verblijfsvergoedingen

- Verantwoording van vergoedingen tot terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever en     
   vermelding op de loonfiche

- niet-aftrekbaarheid van minnelijke schikkingen en regularisatiebijdragen

- aangepast VVPR-bis regime volstorting kapitaal tot 31/12/2022

- forfaitaire waardering VAA-elektriciteit en verwarming enkel indien een onroerend goed ter
  beschikking wordt gesteld

- geen investeringsaftrek op laadpalen op de thuisbasis?

- De bezoldigingstheorie wordt verder bekrachtigd door de rechtspraak

- herkwalificatie van een kapitaalvermindering op basis van art. 344 §1 WIB92

- Afschaffing van de notionele intrestaftrek vanaf 31/12/2023

- invoering van een minimumbelasting vanaf 1/01/2023

- de inschepingstaks; een niet-aftrekbare beroepskost

- Wanneer is een fiche 281.50 nog verplicht?

- de gewijzigde administratieve standpunten met betrekking tot de toepassing van de 80%-regel

- de schenking van de familiale vennootschap en het bezit van onroerende goederen

- wijzigingen aanslag – en onderzoekstermijnen WIB en BTWW

- Overbruggingslening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de oorlog in
   Oekraïne

- het gebruik van ANPR-scanners en fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

- belastingkrediet voor een verhoogde kilometervergoeding

- verrekenbaarheid van de werkelijk betaalde belasting op royalty’s vanaf 31/12/2023

- de consumptiecheque 2.0 t.w.v. 500 EUR / 750 EUR

- de definitie van lichte vrachtwagen in het Vlaams Gewest na 31/12/2022

- Volgens het Grondwettelijk Hof kan de fiscus de rekeningsaldo’s van de belastingplichtigen inkijken

- klokkenluiderswetWe vermelden ook reeds enkele nieuwigheden van toepassing vanaf het volgend aanslagjaar

Zo bent u weer helemaal mee.
Dankzij dit seminarie heeft u opnieuw een duidelijk overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Immers, uw klanten hebben recht op een goed onderbouwd en vooral tijdig advies.

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
  • geen verplaatsing
  • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
  • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
  • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

  • foto van de spreker Donald Vandenberghe

    Donald Vandenberghe

    Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
09/05/2023 14:00 17:00 Online Online € 199.00 Inschrijven
Inschrijven