Vergoeding aan vrijwilligers en medewerkers van een vereniging: mogelijkheden anno 2023

Banner for session

Vergoeding aan vrijwilligers en medewerkers van een vereniging: mogelijkheden anno 2023

Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling voor verenigingswerk, waarbij de vergoedingen onder stricte voorwaarden belast worden aan 10 %.   Dit is de definitieve opvolger voor de tijdelijke regeling voor de sportsector die in 2020 toepasselijk was. 

Wij analyseren  voor u deze nieuwe regeling, waarbij uiteraard ook de nodige aandacht zal besteed worden aan de sociaal- en arbeidsrechtelijke aspecten.


Indien de vrijwilliger geen bezoldiging ontvangt, kan hij als vrijwilliger wel een kostenvergoeding ontvangen.  De afgelopen jaren werden een aantal grensbedragen voor vrijwilligers verhoogd. We analyseren voor u alle aspecten (fiscaal en sociaalrechtelijk), waarbij ook aandacht wordt besteed aan de boekhoudkundige verwerking.

Er wordt tevens ingegaan op de rulings, parlementaire vragen en (beperkte) rechtspraak over de vrijwilligersvergoeding.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

• Voor welke sectoren geldt de nieuwe gunstregeling voor vergoedingen uit verenigingswerk?
• Wat zijn de tarieven?
• Bestaat er een ficheplicht?
• Wat zijn de regels op sociaalrechtelijk vlak?
• Is deze regeling combineerbaar met de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers?
Wie is vrijwilliger?
• Kan een vrijwilliger ook een wedde ontvangen uit de vereniging?
• Wat is het maximumplafond van de vergoedingen per dag en per dag?.
• Zijn de kostenvergoedingen ook fiscaal aftrekbaar?  Quid indien vzw belastbaar is in de vennootschapsbelasting?
• Kan een forfaitaire kostenvergoeding gecombineerd worden met terugbetaling van werkelijke kosten in dezelfde VZW?
• Kan de vrijwilliger ook terugbetaling van verplaatsingskosten ontvangen?
• Is deze kostenvergoeding mogelijk in meerdere VZW’s waarin u actief bent?
• Bestaat er een ficheplicht voor de kostenvergoedingen?
• Wat is het sociaalrechtelijk statuut van de forfaitaire kostenvergoeding? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en fulltext syllabus.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
  • geen verplaatsing
  • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
  • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
  • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

  • foto van de spreker Guy Poppe

    Guy Poppe

    Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
06/06/2023 14:00 16:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven