Innovatie en fiscaliteit: een praktische update

Banner for session

Innovatie en fiscaliteit: een praktische update

Belgische ondernemingen kunnen genieten van een brede waaier aan fiscale gunstmaatregelen voor hun innovatieprojecten en investeringen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Deze gunstmaatregelen situeren zich rond de inkomsten, kosten en investeringen met betrekking tot intellectuele eigendom of O&O-activiteiten.

De verschillende gunstmaatregelen kunnen bovendien worden gecombineerd, zij het op verstandige wijze en met een duidelijk zicht op de interacties tussen deze incentives.


Inhoud

Met verwijzing naar recente wetgeving, rulingpraktijk en rechtspraak worden de belangrijkste nieuwigheden en evoluties besproken aan de hand van praktische casussen en cijfervoorbeelden. Hierbij zal aandacht worden besteed aan elk van de volgende pijlers:

 • Inkomsten uit innovatie: aftrek voor innovatie-inkomsten en belastingkrediet voor ontvangen royalty-inkomsten
 • Kosten van innovatie: vrijstelling voor subsidie-inkomsten, toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, verloningstechniek voor O&O-medewerkers via auteursrechtenvergoedingen, expatregime voor O&O-medewerkers, enz.
 • Investeringen in innovatie: investeringsaftrek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

 

 

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
27/09/2024 10:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven