Rekening courant

Banner for session

Rekening courant

De rekening courant wordt vaak vermeld tijdens de balansbespreking. Maar is het allemaal zo eenvoudig en wat houdt de rekening courant zoal in?

Tijdens dit seminarie trachten we te antwoorden op een aantal praktijkvragen.


Inhoud

Volgende praktijkvragen komen oa. aan bod:

 • Wat zijn de fiscale implicaties van de werking van de rekening courant, zowel bij een credit als een debetstand?
 • Hoeveel credit- of debetinteresten op de rekening-courant ?
 • Kunnen voordelen alle aard en/of bezoldigingen onbeperkt geboekt worden op de rekening courant?
 • Mag ik ongestoord debetsaldi compenseren met creditsaldi?
 • Hoe het debetsaldo van de rekening-courant verminderen of wegwerken
 • Kan een vastgoed hierbij helpen ?
 • Wat i.g.v. een overlijden en kan er proactief gehandeld worden ?
 • Rekening-courant tussen vennootschappen en het regime van abnormale of goedgunstige voordelen.
 • Zijn er limieten aan een rekening-courant ?


Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Marc Gielis

  Marc Gielis

  extern gecertificeerd belastingadviseur bij Fin-Q te Antwerpen. Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School (Vives) en Odisee (Brussel)

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
10/10/2024 14:00 16:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven