Beleggen in de vennootschap

Banner for session

Beleggen in de vennootschap

De vennootschap zet jaarlijks een mooi resultaat neer.  Dit resulteert in een hogere belastingdruk.  Maar wat doen we verder met het vermogen van deze vennootschap? 

Onttrekken we dit vermogen of net niet, zo ja hoe en waarmee houden we rekening?
Gaan we de vennootschap bewust aanwenden als spaarpot? 
Waarin gaan we zoal beleggen? 


Inhoud

Onder meer de volgende items komen aan bod :

 • Hoe zit de vennootschapsbelasting in mekaar op roerende beleggingen?
 • Is er een verschil wanneer de vennootschap in fondsen i.p.v. individuele aandelen belegt?
 • Beleggen we de gelden niet beter buiten de vennootschap?
 • Wat zijn de mogelijkheden, voordelen of nadelen?
 • Wat zijn de opties wanneer we de gelden wensen te onttrekken?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van de successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap?  Kan deze spaarpotvennootschap m.a.w. later als instrument tot fiscale planning aangewend worden?
 • Wat zijn de aandachtspunten in deze bij een latere verkoop van de vennootschap?
 • Kan de vennootschap ook in kunst, goud, cryptomenten ed beleggen?


Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Marc Gielis

  Marc Gielis

  extern gecertificeerd belastingadviseur bij Fin-Q te Antwerpen. Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School (Vives) en Odisee (Brussel)

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
17/10/2024 14:00 16:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven