Waardebepaling/overlaten van uw boekhoudkantoor

Banner for session

Waardebepaling/overlaten van uw boekhoudkantoor

Als boekhouder, belastingadviseur of accountant wordt u dagelijks geconfronteerd met steeds meer administratieve verplichtingen; de strenger wordende antiwitwaswetgeving, de formaliteiten rond het cliëntacceptatiebeleid en de periodieke kwaliteitstoetsingen om er maar enkele te noemen… . Daarnaast brengen de digitalisatie en automatisatie bijkomende investeringen met zich mee.
Bovendien dient u voortdurend uw kennis van de relevante vakgebieden zoals BTW, directe belastingen , sociale bijdragen,…  up to date te houden.


Deze administratieve en financiële tsunami zorgt er voor dat u zich onvoldoende kunt focussen op wat u graag doet en waar u goed in bent: het leveren van toegevoegde waarde aan uw klanten-ondernemers door een proactieve adviesverlening en tijdige rapportering.
Tijd- en personeelsgebrek geven aanleiding tot frustraties, stress … en soms administratieve boetes.

U zou er voor kunnen kiezen om uw kantoor over te laten of een samenwerking aan te gaan met een confrater. 
Maar wanneer en hoe begint u daaraan?

 

Inhoud

Tijdens dit webinar dagen dhr. Jos Leroy en dhr. Donald Vandenberghe u uit om te toetsen of uw huidig businessplan “future proof” is.

Ongetwijfeld zit u met heel wat vragen:

 • Hoe kunt u uw kantoor voorbereiden op een overname?
 • Welke elementen zijn van belang voor de bepaling van de overnameprijs?
 • Zijn er opdrachtbrieven aanwezig?
 • Is er een klantacceptatiebeleid
 • Wat zal er met uw personeel gebeuren?
 • Verkoopt u de aandelen van uw exploitatievennootschap of verkoopt u uw klantenbestand?
 • Blijft uw kantoor op dezelfde locatie?
 • Op welke manier kan u, na een overname, uw ervaring en expertise verder ter beschikking stellen van uw klanten? 


Op het einde van het webinar is er een mogelijkheid tot vraagstelling.
Na dit webinar zal u stof hebben om over na te denken… .

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

 • foto van de spreker Jos Leroy

  Jos Leroy

  Afgestudeerd in 1992 als Handelsingenieur
  Bijkomende master in 1993 Accountancy & Revisoraat
  Gecertificeerd Accountant – Belastingadviseur
  Actief in de sector sinds 1993.
  Oprichter met Dhr. Luc Flamée van Flaméé & Parners Accountants & Belastingconsulenten
  Bestuurder van BBB VZW
  Bestuurder van pas opgerichte VZW BA+ (overlegcomité)
  Lid van Commisie Kwaliteit ITAA
  Lid van Cel Begeleiding en Toezicht ITAA

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
15/10/2024 14:00 16:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven