De autoverzekering en de nieuwe wet van 17 maart 2024

Banner for session

De autoverzekering en de nieuwe wet van 17 maart 2024

De laatste 5 jaar is het landschap van de mobiliteit sterker veranderd dan in de vorige 50 jaar.  Op korte tijd zijn er heel wat nieuwe ideeën rond verplaatsingen op de markt gekomen. Denk aan deelwagens, de speed pedelec, monowiel of e-step. 

De wetgeving hinkt telkens deze evolutie achterna en slaagde er niet echt in om een sluitend antwoord te geven op de vraag welke van die nieuwe voortbewegingstoestellen verzekerd moeten worden.  En of de vrijstelling van verzekering nog geldig is voor traagrijdende werktuigen zoals een graafmachine.

De wet van 17 maart 2024 heeft de ambitie om onder meer die verzekeringsplicht scherp te stellen en duidelijk te maken of die e-step niet wel of niet verzekerd moet zijn en of een hoogtewerker vrijgesteld is van verzekeringsplicht. 

Dit korte seminarie overloopt de wettekst voor wat betreft

 • het artikel 1 van de wet op de motorrijtuigen: wat is een motorrijtuig en andere definities. 
 • het artikel 2: waar geldt de verzekeringsplicht en wie moet de verzekering sluiten?
 • het artikel 2bis: wie is vrijgesteld van de verzekeringsplicht? 

 

Inhoud

 • Domeinafbakening: WAM, art1 , 2 en 2bis
 • Inleiding: aanleiding wetsontwerp
 • Huidige wetgeving, geldig tot 12 april 2024
 • Analyse wet van 17 maart 2024, geldig vanaf 12 april 2024
 • Impact op art. 29bis WAM
 • Wat met de BA verzekering?
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u

 • Inzicht in de oude en nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de verzekeringsplicht voor motorvoertuigen
 • Kennis om aan te tonen waarom bepaalde voertuigen zoals een elektrische fiets al dan niet verzekerd moet worden
 • Inzicht in de manier waarop de verzekering BA gezin en BA uitbating al dan niet een alternatieve verzekeringsoplossing biedt
 • De mogelijkheid om uit te leggen waarom in bepaalde gevallen artikel 29bis WAM niet van toepassing is


Module: niet leven, Algemene BA (Tak 13), BA motorrijtuigen (Tak 10), Brand (Tak 8)
EQF niveau: 5
Dit is een algemene opleiding.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
25/06/2024 11:00 12:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven