Grensoverschrijdend werken: Buitenlanders in België - waar op letten?

Banner for session

Grensoverschrijdend werken: Buitenlanders in België - waar op letten?

Binnen de EU geldt vrij  verkeer van personen en vestigingsrecht, als gevolg waarvan de lidstaten weinig beperkingen mogen opleggen. 

 

Maar wat zijn de regels voor niet EU inwoners? 

 

We onderzoeken zowel de hypothese van werknemer, zelfstandige als bestuurder.

 

We bespreken zowel de juridische formaliteiten (arbeidskaart, beroepskaart , visum) als de fiscale en sociaalrechtelijke aspecten.

 

In het derde deel gaan we in op een aantal specifieke aspecten van sociaal en arbeidsrecht, zoals de belangrijke  vraag in welk land men sociaal verzekerd moet zijn, en een aantal specifieke regels voor risicosectoren, zoals de bouwsector.


Inhoud

Volgende vragen komen onder meer aan bod :

 •         Wie moet een arbeidskaart aanvragen?  Wat zijn de voorwaarden?
 •         Waar wordt een werknemer belast bij tewerkstelling in minstens twee landen?
 •         Wat zijn de voorwaarden voor een split salary?
 •         Onder welk sociaalzekerheidsstelsel valt een werknemer die in twee landen is tewerkgesteld?
 •         Op welk inkomen is een buitenlandse werknemer belastbaar?
 •         Wie moet een beroepskaart aanvragen?  Wat zijn de voorwaarden?
 •         Waar wordt een zelfstandige belast, en op welk inkomen?
 • ·       Waar is een zelfstandige die in meerdere landen actief is  sociaalrechtelijk bijdragen verschuldigd?
 •         Kan een buitenlander zonder formaliteiten een bestuurdersmandaat aanvaarden?
 •          Waar wordt een bestuurder belast?
 •         Aan welk sociaalzekerheidsstelsel is een bestuurder onderworpen als hij in meerdere lidstaten een mandaat heeft?
 •         Wat zijn de specifieke regels in de bouwsector?
 •         Wat zijn de aansprakelijkheden van de werkgever voor het betalen van het loon? Wat zijn de specifieke regels in de bouwsector?

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en syllabus met een aantal handige overzichtstabellen wat betreft.

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
04/11/2024 14:00 17:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven