Een eerste analyse van het nieuwe boek 6 BW & de mogelijke impact ervan op verzekeringen & accountants - EXTRA SESSIE

Banner for session

Een eerste analyse van het nieuwe boek 6 BW & de mogelijke impact ervan op verzekeringen & accountants - EXTRA SESSIE

Het parlement heeft op 1 februari 2024 het wetsvoorstel betreffende het nieuwe boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat aansprakelijkheid regelt, gestemd en goedgekeurd.  Vermoedelijk zal dit wetboek op 1 januari 2025 in voege treden.

Wie aansprakelijkheid zegt, zegt ook verzekering.  Dat is ook de insteek van dit seminarie.

Wat verandert er inzake aansprakelijkheid met dat nieuwe wetboek? 
Is het een revolutie of evolutie voor de aansprakelijkheidsverzekering? 
Welke impact kan er zijn voor aansprakelijkheidsverzekeringen? 
Wat gaan verzekeraars doen?
En hoe zit dat nu met die uitvoeringsagent?

Dit korte seminarie biedt een eerste inleiding op deze belangrijke nieuwe materie aan, die zonder twijfel het advies van boekhouders, accountants en verzekeringstussenpersonen zal beinvloeden.

Dit seminarie maakt een bedrijfseconomische, niet-juridische analyse en biedt wanneer mogelijk al een link naar de praktijk aan.


 

Inhoud

 • Inleiding: waarom een NBW?
 • Indeling in boeken
 • Aansprakelijkheid vroeger
  - Algemeen
  - De quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
 • Aansprakelijkheid vanaf – wellicht - 1/1/2025
  - Algemeen
  - Art 6.3: de hulppersoon
 • Impact op de BA verzekering
 • Conclusie

Opmerking : de problematiek van samenloop van aansprakelijkheid wordt niet behandeld.

Na dit seminarie

 • heeft u een eerste inzicht in het nieuwe boek 6 (aansprakelijkheden) van het Burgerlijk Wetboek impact
 • verkrijgt u kennis van de mogelijke impact op aansprakelijkheidsverzekeringen
 • kan u aan klanten uitleggen waarom een herziening van alle contracten zeer wenselijk is
 • kan u het begrip quasi-immuniteit en de wijziging die art 6.3 op dit vlak oplevert uitleggen.
 • verkrijgt u meer inzicht in hoe vanaf 2025 aansprakelijkheid er zal uitzien


Module: loverige wetgeving
EQF niveau: 6
Dit is een algemene opleiding.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering
 • ITAA: 1 uur

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Erkenning domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
02/07/2024 11:00 12:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven