De beroepsaansprakelijkheidsverzekering ITAA & het nieuwe boek 6 BW

Banner for session

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering ITAA & het nieuwe boek 6 BW

Het nieuwe boek 6 Burgerlijk Wetboek is meer dan alleen een codificatie van de bestaande rechtsleer en jurisprudentie. Er zijn heel wat nieuwe elementen waarbij de afschaffing van de quasi immuniteit van de hulppersoon niet de minste is. 

Dat nieuwe boek 6 verandert de wereld van aansprakelijkheden in België en daarmee dus indirect uw verzekering beroepsaansprakelijkheid. 

Dit seminarie schetst kort de inhoud van het nieuwe boek 6 en gaat in detail in op de mogelijke impact op de verzekering beroepsaansprakelijkheid van ITAA. Die polis wordt overigens ook kort samengevat.


Inhoud

Volgende praktijkvragen komen oa. aan bod:

 • Domeinafbakening

 • De verzekering ITAA  kort samengevat

 • Het nieuwe boek 6 NBW kort samengevat

 • Impact van het nieuwe boek 6 op uw aansprakelijkheid

 • Impact van het nieuwe boek 6 op de verzekering beroepsaansprakelijkheid ITAA

 • Conclusie


Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
25/10/2024 09:00 11:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven