Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffing

Banner for session

Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffing

Brand veroorzaakt heel vaak naast stoffelijke schade ook lichamelijke schade. Bij schade denkt men direct aan het artikel 1382 BW, of zo u wil, het nieuwe artikel 6.5 NBW.  Want een aansprakelijke voor een brand kan verplicht worden om onder meer die lichamelijke schade te vergoeden.  

De bewijslast van de fout van de aansprakelijke van een brand is echter zelden een eenvoudige zaak. Daarom werd in 1979 een wet ingevoerd, die de rechten van het slachtoffer van een brand of ontploffing moet vrijwaren, althans op financieel vlak. 

Deze wet voert het begrip van objectieve aansprakelijkheid in bij brand en ontploffing voor de uitbaters van een publiek toegankelijke ruimtes. Dit seminarie analyseert deze wet en gaat na hoe verzekeraars er mee omgaan.

 

Inhoud 

 • Historiek

 • Wat is objectieve aansprakelijkheid?

 • Wettelijk verplichte verzekering
  - Inhoud van de wet
  - Verzekerde som
  - Toepassingsgebied
  - Controle op de uitvoering van de wet

 • De ministeriele omzendbrief

 • Niet verplicht, toch verzekerd?

 • Conclusie


Na dit seminarie kan u

 • De verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing uitleggen aan klanten
 • Het belang van de wettelijk verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing duiden
 • De verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing plaatsen binnen het gamma van alle aansprakelijkheidverzekeringen

Dit is een Basisopleiding
EQF niveau: 5 en 6
Sectorspecifieke opleiding, de specificiteiten inzake de toepasselijke wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten behorende tot de niet-levensverzekeringsbranches
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
19/09/2024 14:00 15:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven