Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de decenale verzekering

Banner for session

Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de decenale verzekering

Dat de bouwsector een activiteit is met veel risico’s is een open deur instampen.  Bouwen is complex, risicovol en leidt vaak tot conflicten.

Ten einde de bouwheer te beschermen is onder meer de wet op de decenale verzekering in 2017 ingevoerd. Met wat aanpassingen, met als laatste de wet van 31 mei 2019 is inmiddels de wet op de decenale verzekering een ‘volwassen’ wet geworden. 

 

Dit seminarie gaat in op deze belangrijke en in vele gevallen wettelijk verplichte verzekering.

 

Inhoud 

 • Domeinafbakening

 • Inleiding:
  - wat is BA (opfrissing)

 • De decenale verzekering als verzekering beroepsaansprakelijkheid
  - Analyse wetteksten
  - Link tussen de decenale en andere bouwverzekeringen
  - Impact van het nieuwe boek 6 Burgerlijk Wetboek

 • Conclusie


Na dit seminarie kan u

 • De decenale verzekering uitleggen aan klanten
 • Het belang van de wettelijk verplichte verzekering duiden
 • De decenale verzekering plaatsen in het ruime kader van de aansprakelijkheidsverzekeringen
 • De decenale verzekering plaatsen binnen het gamma van bouwverzekeringen

Dit is een Basisopleiding
EQF niveau: 5 en 6
Niet-Leven, Algemene BA (Tak 13)
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
17/09/2024 11:00 12:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven