De pensioenbonus: bedreiging voor de 2e & 3e pijler?

Banner for session

De pensioenbonus: bedreiging voor de 2e & 3e pijler?

De pensioenbonus wordt vanaf 1 juli 2024 opnieuw ingevoerd.

Dit seminarie gaat in grote lijnen na wat de pensioenbonus precies inhoudt, om dan een analyse te maken van de vraag of en hoe de pensioenbonus een impact heeft op aanvullende pensioenen.

Inhoud 

 • Inleiding en achtergrond pensioenbonus
 • De p-datum
 • Inhoud van de pensioenbonus
 • Link tussen de pensioenbonus en aanvullende pensioenen
 • Conclusie

 

Na dit seminarie heeft u

 • Kennis van de nieuwe pensioenbonus
 • De mogelijkheid om de pensioenbonus uit te leggen aan klanten
 • Inzicht in de manier waarop de pensioenbonus een invloed heeft op aanvullende pensioenen
 • Inzicht in de manier waarop aanvullende pensioenen in 2de en 3de pijler een invloed hebben op de pensioenbonus

Dit is een Basisopleiding
EQF niveau: 6

Module verzekeraars: basis leven

Sectorspecifieke opleiding, de specificiteiten inzake de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten behorende tot de levensverzekeringsbranches; 
1 uur algemeen

 

Module ITAA:

algemeen, Andere (vak)gebieden die direct of indirect verband houden met de beroepswerkzaamheden, arbeids- en sociale zekerheidsrecht
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering
 • 1 uur ITAA

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
07/11/2024 09:00 10:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven