De verzekering gewaarborgd inkomen: de uitkeringstermijnen na de uitspraak van het Arbeidshof Antwerpen

Banner for session

De verzekering gewaarborgd inkomen: de uitkeringstermijnen na de uitspraak van het Arbeidshof Antwerpen

De verzekering gewaarborgd inkomen is voor zelfstandigen en een belangrijke waarborg. De prestatie en de uitkeringstermijn ervan is voor de verzekerde een belangrijke tot zeer belangrijke aanvulling op de sociale uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. 

Een recente uitspraak (13 december 2023) van het Antwerps Arbeidshof geeft een nieuwe inkleuring aan de prestatie waar de verzekeraar zich contractueel toe verplicht.

Dit seminarie gaat na waar het over gaat en welke gevolgen die uitspraak heeft voor de dagelijkse praktijk van acceptatie, tarificatie, segmentatie en schaderegeling in de verzekering gewaarborgd inkomen.

 

Inhoud 

 • Inleiding en definities

 • Het Arrest van het Hof

 • Is discriminatie mogelijk?

 • Effect op segmentatie
  - Argumentatie pro
  - Argumentatie contra

 • Marktanalyse: wat doen verzekeraars?
  - Individueel
  - collectief

 • Conclusie

 

Na dit seminarie heeft u

 • Kennis gekregen van de uitspraak van het Hof van Beroep
 • De mogelijkheid om die uitspraak in een ruimer kader te plaatsen
 • Informatie om bij schade de klant beter te kunnen ondersteunen
 • Inzicht in hoe de verzekeringsmaatschappijen op dit arrest reageren
 • Kennis van de dekkingen betreffende psychische ziektes in de verzekering gewaarborgd inkomen, zoals die op de markt bestaan

Dit is een Basisopleiding
EQF niveau: 6

Module: niet-leven, Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen, Ziekteverzekering (tak 2)


 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
08/10/2024 11:00 12:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven