De aangifte rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2024 (en de vergoedingen aan bestuurders): wat zijn de aandachtspunten?

Banner for session

De aangifte rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2024 (en de vergoedingen aan bestuurders): wat zijn de aandachtspunten?

In dit seminarie begeleiden we u bij het invullen van de aangifte rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2024.  

We overlopen vak per vak de aangifteformulieren aanslagjaar 2024, en bespreken de belastbare inkomsten.

Ook alle relevante circulaires, parlementaire vragen, rulings  en rechtspraak komt aan bod, zodat u een volledig overzicht hebt van alle relevante informatie.  

Tevens hebben we aandacht voor het nieuwe formulier 270 MLH (huuraftrek) en de autofiscaliteit in de rechtspersonenbelasting en de nieuwe regels inzake autofiscaliteit.

In het tweede deel bespreken we de fiscale aspecten van bezoldigingen, voordelen alle aard en kostenvergoedingen voor bestuurders en medewerkers in VZW’s anno 2024, inclusief de ficheplicht.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wie wordt belast in de RPB?
 • Hoe worden onroerende inkomsten aangegeven en belast in de rechtspersonenbelasting? 
 • Wat is de indieningstermijn vanaf ajr? 2024?
 • Wie is bevoegd te tekenen of volmacht te geven? 
 • Welke bijlagen moeten bijgevoegd worden?
 • Welke roerende inkomsten moeten worden aangegeven in de rechtspersonenbelasting?
 • Is de roerende voorheffing verrekenbaar?
 • Welke meerwaarden zijn belastbaar in de rechtspersonenbelasting ? 
 • Hoe zit het met de autokosten in de rechtspersonenbelasting?
 • Wie is belastbaar in de BNI natuurlijke personen?
 • Wat zijn de indieningsdata voor de respectieve aangiften? 
 • Geldt de aanslag geheime commissielonen ook in de RPB? 
 • In welke gevallen moet het formulier nr.270 MLH ingediend  worden?
 • Hoe worden bestuurders van VZW’s  belast?  Quid als zij ook werknemer zijn?
 • Hoe worden medewerkers/vrijwilligers belast op hun vergoedingen? 
 • Welke fiches moeten opgemaakt worden?
 • Moet de jaarrekening neergelegd worden?
 • Moet ook een aangifte ingediend worden indien er geen belastbare inkomsten zijn?   

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en syllabus/ documentatiebundel.

Eventuele vragen kan u vooraf bezorgen. Deze zullen dan tijdens het seminarie mee aan bod komen.

 

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
09/09/2024 14:00 17:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven