Roerende verhuur aan uw vennootschap: opportuniteiten en risico’s anno 2024

Banner for session

Roerende verhuur aan uw vennootschap: opportuniteiten en risico’s anno 2024

Ondanks dat het tarief van de roerende voorheffing nu al enkele jaren op 30 % staat, biedt de roerende verhuur aan uw eigen vennootschap nog steeds perspectieven.

In dit webinar onderzoeken we of het zinvol is om uw bureelinfrastructuur, wagen, pc etc dan wel te kopen via uw vennootschap, dan wel privé.

In het tweede deel gaan we dieper in op de verhuur van clientele en een handelsfonds, dat geregeld gehanteerd wordt om de stopzettingsmeerwaarden af te blokken. Maar de rechtspraak is erg argwanend. Wij onderzoeken voor u de opportuniteiten en vooral de pijnpunten en risico’s.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Is het zinvoller om privé te kopen en te verhuren dan wel via de vennootschap?
 • Is een huurovereenkomst voor de verhuur van een wagen of pc vereist? Wat zijn belangrijke clausules
 • Moet de roerende voorheffing aan de bron ingehouden worden? 
 • Is er een ficheplicht?
 • Wat is de juiste huurprijs?
 • Kan de fiscus de huur belasten als bedrijfsleidersbezoldigingen
 • Kan  de fiscus de huurvergoeding herleiden?
 • Heb ik een btw nummer nodig voor de verhuur van activa aan mijn vennootschap?
 • Kan u clientele verhuren om stopzettingsmeerwaarden te ontlopen?
 • Wat is het verschil tussen de verhuur van clientele en een handelsfonds?
 • Wat bii de combinatie onroerende en roerende verhuur?
 • Wat is de zienswijze van de rechtspraak en rulingcommissie?
 • Wat met roerende goederen door bestemming?
 • Is sale and leaseback een alternatief? 
 • Biedt een zakelijk recht meer perspectieven?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en syllabus/ documentatiebundel, met tal van voorbeelden en tips.

Eventuele vragen kan u vooraf bezorgen. Deze zullen dan tijdens het seminarie mee aan bod komen.

 

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
12/09/2024 14:00 17:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven