Fiscaal vriendelijk verlonen: het cafetariaplan - Hoe nieuwe medewerkers aantrekken & de bestaande behouden?

Banner for session

Fiscaal vriendelijk verlonen: het cafetariaplan - Hoe nieuwe medewerkers aantrekken & de bestaande behouden?

Bij de generatie Z staat flexibiliteit voorop. Een “one size fits all” oplossing is er niet, het is steeds maatwerk in functie van de individuele verwachtingen. De uitdagingen voor jouw als werkgever zijn groot; communiceren op een transparante manier, het aanbieden van uitdagend werk, het geven van waardering en erkenning, het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling, het ondersteunen van  work-life balance, meer individualisering van het loonpakket/budget.…

Het belang van een degelijk fiscaal en para-fiscaal geoptimaliseerd verloningssysteem voor uw medewerkers, “Compensations & Benefits” evolueert voortdurend. Dankzij een cafetariaplan bied je je medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van de kostprijs voor de werkgever. Je verloning wordt competitiever en de motivatie van je medewerkers stijgt.

Een cafetariaplan maakt het mogelijk een gepersonaliseerd HR-beleid te voeren in functie van generatie X,Y,Z,.., om competente medewerkers aan te trekken, om waardevolle medewerkers te behouden, een voordeel onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting om te zetten naar een vrijgesteld (sociaal) voordeel, employer branding,…

Werknemers kiezen zelf hun extralegale voordelen naargelang hun persoonlijke behoeften met extra inzet en werknemerstevredenheid als resultaat. Jaarlijks kunnen ze hun keuze bijstellen en bovendien winnen ze aan netto-koopkracht. Met een cafetariaplan geef je je medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun brutoloon om te zetten naar extralegale voordelen.

Als werkgever behoud je de controle omdat je het budget en de wijze van financiering kiest. Meestal wordt de eindejaarspremie hier, al dan niet gedeeltelijk, voor ingezet. Een cafetariaplan kan er zelfs voor zorgen dat medewerkers langer aan je onderneming gebonden zijn.

Wat is er allemaal mogelijk, mits het respecteren van het fiscaal en sociaal loonbegrip?

 

 

Inhoud

In dit seminarie behandelen we een groot aantal elementen van het loonpakket zowel vanuit het standpunt van de werkgever en/of vennootschap als vanuit het standpunt van de loontrekkende zelf. 

Je medewerkers verdelen hun budget over een selectie van extralegale voordelen die je op voorhand samenstelde en bestaat uit volgende categorieën:

 • Contant geld en/of bijkomende verzekeringen;
 • Balans tussen privéleven en werk;
 • Mobiliteit: fiets, auto of mobiliteitsbudget;
 • Hardware devices.

Vermits je je cafetariaplan wenst te personaliseren voor je werknemers bespreken we in eerste instantie hoe de medewerkers collectief te waarderen. Deze voordelen zijn op alle medewerkers van toepassing. De cao 90 en de maaltijdcheques zijn hiervan bekende voorbeelden.

Anderzijds wens je je “key medewerkers” persoonlijk op te volgen en aan boord te houden. Deze medewerkers vormen het fundament van je (toekomstige) organisatie. Je wenst ze dan ook individueel te waarderen. De bedrijfswagen en de loonbonus zijn hiervan klassieke voorbeelden.

 We beperken ons echter niet tot het al gekende laaghangend fruit. We gaan dan ook dieper in op het gebruik van aandelenopties en een deelname in het vennootschapsvermogen.

 

Attesten

Het aantal uur voor dit seminarie is:

 • ITAA: 1 uur

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €130 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Erkenning domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
08/10/2024 14:00 15:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven