Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

Banner for session

Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

Via de Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 12 mei 2024 wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, het belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek grondig gewijzigd, zonder aan de basisvoorwaarden van de investeringsaftrek zelf te raken.

De investeringsaftrek laat toe dat vennootschappen en eenmanszaken die investeren in nieuwe materiële of immateriële vaste activa, voor het jaar van de investering of voor bepaalde investeringen gespreid over de afschrijvingsduur van het actiefbestanddeel een “kost” in aftrek kunnen brengen van de belastbare basis.

De wet voorziet in drie wezenlijke aanpassingen aan het stelsel van de investeringsaftrek; het type investeringen dat in aanmerking komt, de relevante percentages en als laatste de wezenlijke aanpassingen aan de uitgesloten activa.

 

Er wordt vanaf 1 januari 2025 nog slechts met drie “sporen” gewerkt:  

 • een “algemeen” spoor: de basisaftrek,

 • een “gericht” spoor: de verhoogde thematische aftrek bestaande uit;
  - Efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie;
  - Koolstofemissievrij vervoer;
  - Milieuvriendelijke investeringen;
  - Ondersteunende digitale investeringen verwant aan de drie voorgaande types van investering

 • een “specifiek” spoor: de technologie-aftrek.

De tarieven worden voortaan procentueel vastgelegd bij wet zodat die niet meer jaarlijks moeten geïndexeerd worden. In het kader van de verhoogde thematische aftrek moet de Koning om de drie jaar voorzien in vier exhaustieve lijsten met investeringen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.


Inhoud

Tijdens die seminarie krijgt u een praktisch overzicht van de nieuwe regelgeving betreffende de investeringsaftrek.

Daarbij komen o.a. volgende vragen aan bod:

 • Hoe ziet de berekeningsgrondslag eruit?
 • Welke investeringen worden uitgesloten van de (basis)investeringsaftrek?
 • Welke vormvereisten moeten er worden nageleefd?
 • Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek anno 2025?
 • Welke investeringen komen in aanmerking voor de basisaftrek, de verhoogde thematische aftrek en de technologie-aftrek?
 • Is de investeringsaftrek nog overdraagbaar?
 • Komen de investeringen in het kader van de elektronische facturatie in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek?
 • Is de investeringsaftrek combineerbaar met de verhoogde kostenaftrek van de erelonen t.b.v. 120% betreffende de digitalisatie van boekhoudpakketten?
 • Wat als de lijsten niet tijdig worden hernieuwd?
 •   …

Na het volgen van dit seminarie bent u weer helemaal op de hoogte van de investeringsaftrek.

 

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
07/11/2024 14:00 17:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven