Buiten contractuele aansprakelijkheid voor cijferberoepers - het nieuwe boek 6 BW

Banner for session

Buiten contractuele aansprakelijkheid voor cijferberoepers - het nieuwe boek 6 BW

Begin februari werd het wetsvoorstel houdende boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: “buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd en aangenomen. Op 1 juli is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.

Een belangrijke wijziging (zo niet de belangrijkste) betreft de afschaffing van het principe van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Uitgangspunt was lange tijd dat wanneer een opdrachtgever beroep deed op een hulppersoon of ‘uitvoeringsagent’ voor de uitvoering van bepaalde diensten, deze laatste niet rechtstreeks door de schuldeiser van de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kon worden.

 

Voormeld principe vormde een hoeksteen in het aansprakelijkheidsrecht en was bijzonder belangrijk in de praktijk gelet op het ruime toepassingsgebied. Zo doet een rechtspersoon voor de uitvoering van haar diensten in de praktijk steeds een beroep op hulppersonen, en dienen bijvoorbeeld ook de bestuurders en werknemers van een vennootschap als uitvoeringsagenten beschouwd te worden.

Ook cijferberoepers die door een rechtspersoon worden ingeschakeld, kunnen door derden in bepaalde omstandigheden als uitvoeringsagenten kwalificeren.

 

Tijdens dit seminarie staan we stil bij de gevolgen van het wegvallen van de bescherming van de immuniteit van de uitvoeringsagent in het algemeen, en bij de praktische gevolgen daarvan op de cijferberoeper in het bijzonder.


Inhoud

Zo zal ondermeer besproken worden:

 • Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
 • Wat is quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent?
 • Welke zijn de gevolgen van de afschaffing ervan?
 • Wie zijn hulppersonen in de nieuwe wetgeving?
 • Kan deze buitencontractuele aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten worden?
 • Hoe kunnen de risico’s concreet beperkt worden inzake commerciële overeenkomsten, inzake overeenkomsten tussen een vennootschap en zijn bestuurders, inzake overeenkomsten tussen cliënten en zelfstandige dienstverleners, overeenkomsten met werknemers, … ?
 • Wanneer treedt deze nieuwe wetgeving  in werking?

 

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 en €170 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
25/11/2024 10:00 12:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven