Employee benefits: de collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst

Banner for session

Employee benefits: de collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst

Heel wat werkgevers bieden een collectieve hospitalisatieverzekering aan hun medewerkers aan.  Een goede zaak maar er is meer mogelijk. Want in het gamma van de ziekteverzekeringsovereenkomst zijn nog andere producten mogelijk én aantrekkelijk.

Dit seminarie gaat na wat er allemaal kan worden aangeboden, binnen dat gamma van de ziekteverzekeringsovereenkomsten. Daarbij horen onder meer de verzekering gewaarborgd inkomen en de verzekering tandzorg.

 

Inhoud

 • Definitie en domeinomschrijving

 • Wat zegt de wet over ziekteverzekeringen?
  -
  Beroepsgebonden of niet
  - Voorbestaande aandoeningen
  - Duur van de verzekering, opzeg, wijziging en onbetwistbaarheid
  - De wachtpolis

 • Waarom onderschrijven: de zorgende werkgever

 • Gewaarborgd inkomen           
  -
  Aansluiting
  - Verzekerde rente
  - Twee technische vormen: AVRI en gewaarborgd inkomen
  - Fiscale aspecten
  - Recht op individuele verderzetting
  - Wet recht op vergeten worden

 • Collectieve ziektekostenverzekering    
  - Aansluiting
  - Waarborgen en dekkingen
  - Fiscale aspecten
  - Recht op individuele verderzetting
  - Korte marktvergelijking

 • ConclusieNa dit seminarie kan u

 • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen inzake ziekteverzekeringen
 • Begrijpen welke rechten de verzekerde heeft bij uittreding en collectief ontslag
 • Uw klant adviseren rond de meeste aspecten van een collectieve ziekteverzekering
 • Aanduiden welke waarborgen er mogelijk zijn
 • Ondernemingen wijzen op de voor- en nadelen van de collectieve ziekteverzekering
 • Mogelijke oplossingen formuleren voor specifieke problemen
 • Commerciële argumenten voorleggen waarom iemand deze verzekeringen zou onderschrijven
 • De wachtpolis uitleggen aan klanten

 

Dit is een sectorspecifieke opleiding
Tags: Persoonsverzekeringen en andere dan levensverzekeringen (takken 1a, 1b, 2)
EQF niveau: 6 en 7
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 uur verzekering sectorspecifiek

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1,5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
18/11/2024 09:00 11:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven