De hospitalisatieverzekering na de wet van 21 april 2024

Banner for session

De hospitalisatieverzekering na de wet van 21 april 2024

Op 21 april 2024 werd een nieuwe wet gestemd die op 1 november in voege treedt. Deze wet en een hele rij voorgaande wetten hebben een grote invloed op de tarificatie en acceptatie van ziektekostenverzekeringen in het algemeen en de hospitalisatieverzekering.  

Dit seminarie gaat in op die nieuwe wet maar vat ook alle recente wijzigingen samen. Zo bent u weer helemaal bij en kan u uw klant correct adviseren. 

Inhoud 

 • Domeinafbakening

 • Recente wijzigingen

 • Verzekering van suïcide tot 1 november 2024

 • De nieuwe wet van 21 april 2024: Verzekering van suïcide vanaf 1 november 2024
  - Aanleiding wet
  - Analyse wetteksten
  - Impact op de praktijk

 • En het gewaarborgd inkomen?

 • Conclusie


Na dit seminarie kan u

 • De nieuwe wet van 21 april 2024 kaderen en uitleggen aan klanten
 • Een opfrissing krijgen over de recente veranderingen in de ziektekostenverzekering
 • Anticiperen op de verandering van de algemene voorwaarden van verzekeraars naar aanleiding van de nieuwe wet
 • Uw klant beter bijstaan bij een eventueel schadegeval

Dit is een sectorspecifieke opleiding
de specificiteiten inzake de toepasselijke wetgeving betreffende verzekeringsovereenkomsten behorende tot de niet-levensverzekeringsbranches

verzekeringen, zorg, ziekte (tak 2)
EQF niveau: 6


 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering sectorspecifiek

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
22/10/2024 10:00 11:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven