Het nieuwe artikel 2bis WAM: Steps, elektrische fietsen en speed pedelecs en de verzekering ervan

Banner for session

Het nieuwe artikel 2bis WAM: Steps, elektrische fietsen en speed pedelecs en de verzekering ervan

De laatste 5 jaar is het landschap van de mobiliteit sterker veranderd dan in de vorige 50 jaar.  Op korte tijd zijn er heel wat nieuwe ideeën rond verplaatsingen op de markt gekomen. Denk aan deelwagens, de speed pedelec, monowiel of e-step. 

De wetgeving hinkte telkens deze evolutie achterna en slaagde er niet echt in om een sluitend antwoord te geven op de vraag of en hoe die nieuwe voortbewegingstoestellen verzekerd moeten worden in het kader van de wet aansprakelijkheid motorrijtuigen van 1989. 

De wet van 17 maart 2024 heeft de ambitie om onder meer die onduidelijkheid weg te  nemen.   
Dit korte seminarie overloopt de wettekst en gaat na of en hoe steps, elektrische fietsen, speed pedelecs en andere nieuwe voortbewegingstoestellen nu verzekerd moeten worden

Omdat veel mensen ook af en toe in het buitenland fietsen, wordt ook de verzekeringsplicht in het buitenland kort nagegaan.

Inhoud 

 • Domeinafbakening: WAM, art1 , 2 en 2bis
 • Inleiding: aanleiding wetsontwerp
 • Wat we uit de vorige wetgeving kunnen leren
 • Analyse wet van 17 maart 2024, geldig vanaf 12 april 2024
 • Impact op art. 29bis WAM
 • Wat met de BA verzekering?
 • Conclusie

 

Na deze opleiding heeft u 

 • Inzicht in de oude en nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de verzekeringsplicht voor motorvoertuigen
 • Kennis om aan te tonen waarom bepaalde voertuigen zoals een elektrische fiets al dan niet verzekerd moet worden
 • Inzicht in de manier waarop de verzekering BA gezin en BA uitbating al dan niet een alternatieve verzekeringsoplossing biedt
 • De mogelijkheid om uit te leggen waarom in bepaalde gevallen artikel 29bis WAM niet van toepassing is
 • Kennis om klanten te wijzen op hun eventuele verzekeringsplicht in het buitenland


Dit is een algemene opleiding
EQF niveau: 5
Module niet leven: Algemene BA (Tak 13), BA motorrijtuigen  (Tak 10), Brand (Tak 8)


 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering algemeen

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €135 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €110  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
01/10/2024 14:00 15:00 Online Online € 135.00 Inschrijven
Inschrijven