Successieplanning voor zelfstandigen

Banner for session

Successieplanning voor zelfstandigen

Als je zelf niets onderneemt, dan geldt het wettelijk erfrecht. Jouw nalatenschap wordt verdeeld volgens de regels opgenomen in het burgerlijk Wetboek.
Deze regels zijn verouderd en zijn gefocust op een klassieke situatie van een gehuwd koppel met kinderen. Dit is echter niet meer de maatschappelijke realiteit. Denk maar aan samenwonenden, singles, nieuw samengestelde gezinnen… Zij moeten actie ondernemen en hun nalatenschap zelf in handen nemen.

Als zelfstandige met of zonder vennootschap komt daar ook de planning rond het bedrijf bij. Gaat men de familiezaak schenken, verkopen of laten vererven? Zit de gezinswoning in de vennootschap? Hoe worden goederen beschermd tegen schuldzeisers?...

Meer en meer mensen denken nu al aan de voorbereiding van hun erfenis en wensen reeds concrete actie hierin te ondernemen. Successieplanning is dan ook meer dan belastingen besparen. Als adviseur word je steeds vaker geconfronteerd met de vraag van jouw klant naar een adequate successieplanning.

 

Inhoud

Onder andere volgende thema’s komen aan bod:

 • Wettelijk erfrecht vandaag
 • Schenking
 • Testament
 • Overdracht familiebedrijf
 • Bescherming gezinswoning
 • Vererving van aandelen van de vennootschap
 • Huwelijkscontract
 • Levensverzekering
 • Reservataire erfgenamen
 • Erfovereenkomst
 • Zorgvolmacht
 • Tarieven schenk- en erfbelasting
 • Samenlevingsvormen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Successieplanning

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 uur verzekering algemeen

ITAA: 2 uur

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €195 (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

Facturatie moet steeds gebeuren op naam van de vennootschap waaruit de inschrijving uitgevoerd is. Wijziging van de factuur achteraf naar een andere vennootschap is niet mogelijk
Wanneer u dit wenst, dient u een nieuwe inschrijving uit te voeren vanuit de gewenste vennootschap.

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen algemeen: 1,5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
19/12/2024 10:00 12:00 Online Online € 195.00 Inschrijven
Inschrijven