De fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten in de praktijk: wanneer bestaat er een risico op verwerping?

De fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten in de praktijk: wanneer bestaat er een risico op verwerping?

Kosten in het vizier van de fiscus – Tendensen in de rechtspraak – Hoe anticiperen op mogelijke betwistingen?

Artikel 49 WIB bepaalt wanneer kosten fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten, en wanneer niet. Dit wetsartikel staat meer dan eens in de ‘spotlights’ bij een fiscale controle, en leidt steevast tot een bulk aan procedures voor de rechtbank.
Uit de immense hoeveelheid aan betwistingen over beroepskosten, blijkt dat de concrete toepassing van artikel 49 WIB in de praktijk niet vanzelfsprekend en zeker niet eenduidig is.

De complexiteit van de fiscale behandeling van beroepskosten is bovendien nog toegenomen, aangezien de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker inzet als wapen tegen vermeende misbruiken en optimalisaties. Hierbij hanteert de fiscus artikel 49 WIB als een werkelijke antimisbruikbepaling.


In dit seminarie worden de belangrijkste (r)evoluties in de toepassing van Artikel 49 WIB besproken, dit in het licht van eigen ervaringen, recente rechtspraak en rulings.
 

Inhoud


Tijdens het seminatie zullen o.a. volgende onderwerpen aan bod komen:

1. Artikel 49 WIB als concept: de concrete invulling van de annualiteitsvoorwaarde, de intentionaliteitsvoorwaarde en de realiteitsvoorwaarde;

2. De impact van Artikel 49 WIB op financieringstransacties:
• kosten van intra-groepsleningen;
• kosten van leningen ter financiering van kapitaalverminderingen en (super)dividenden;

3. De impact van Artikel 49 WIB op onroerend goed in de vennootschap:
• vruchtgebruik vs. volle eigendom;
• opbrengsteigendom (door verhuring) vs. terbeschikkingstelling van onroerend goed als bezoldiging van de bedrijfsleider (door opname Voordeel Alle Aard);
• de strikte interpretatie van de intentionaliteitsvoorwaarde;

4. De impact van Artikel 49 WIB op de aftrekbaarheid van bestuurders- en managementvergoedingen, m.i.v. de bezoldigingstheorie:
• opname op fiscale fiches vs. aantonen van werkelijke prestaties;
• belang van documentatie van het verlonings- en takenpakket;

5. De impact van Artikel 49 WIB op managementvennootschappen:
• de aftrekbaarheid van management fee’s en tantièmes;
• (geen) middel om winsten te verschuiven;

6. Conclusies uit eigen ervaringen en de rechtspraak: dé aandachtspunten voor de praktijk
 

Lunchsessie

Dit seminarie is een lunchsessie: we starten (12u) en eindigen (14u) stipt. Broodjes en drank worden tijdens de uiteenzetting van de docenten geserveerd. Hierdoor beperken we het tijdsbestek en kan u structurele files tijdens de spitsuren vermijden.


Online documentatie


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker David Engelbos

  David Engelbos

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten. Lic. Fiscaal Recht. Gespecialiseerd in fiscale geschillen & algemene fiscaliteit. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulenten & regiodirecteur bij KPMG.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten, Lic. Fiscaal Recht. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulent en regiodirecteur bij KPMG. Gespecialiseerd in fiscale geschillen en algemene fiscaliteit. Daarnaast: het aanvragen van voorafgaande beslissingen ("ruling"), overnames (fiscale structurering, due diligence), reorganisaties (fusies, splitsing, vereffening, …),  familiale vermogensplanning,  onroerend goed fiscaliteit, notionele interestaftrek, O&O, holding- en patrimoniumvennootschappen, dubbelbelastingverdragen en de fiscaliteit van overheden 

 • foto van de spreker Tim Vandeweyer

  Tim Vandeweyer

  PAQT Advocaten. Advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, met een focus op ondernemingsfiscaliteit. Bijzondere interesse voor vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit & fiscale procedure. Gastdocent UCLL.

  Kwaliteitsgarantie

  Hij is als advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht, met een focus op ondernemingsfiscaliteit. Hij heeft een bijzondere interesse voor vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit en fiscale procedure. 

  In 2017-2018 als praktijk-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt en is sinds 2017 gastdocent aan de UCLL.
Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie