Meerwaarden & minderwaarden in de vennootschaps- & personenbelasting anno 2019

Meerwaarden & minderwaarden in de vennootschaps- & personenbelasting anno 2019

De meerwaardeleer is één van de steunpilaren van de inkomstenbelastingen.  We bespreken zowel de meerwaardeleer en in de vennootschapsbelasting, de personenbelasting en de rechtspersonenbelasting.  
Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de wijzigingen ingevolge de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, met onder meer de aangepaste regels voor stopzettingsmeerwaarden en meerwaarden op aandelen.


We bespreken zowel de regels van de beroepsmatige meerwaarden (artikelen 41 tot 47 WIB 92), als deze in de diverse inkomsten (artikel 90 WIB) , alsmede de minderwaarden op activa.  
Ook alle recente rechtspraak en rulings komen uitvoerig aan bod.
 

Inhoud

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe werkt de meerwaarderegeling op aandelen in de vennootschapsbelasting sinds 2018 ?
 • Wat is de samenhang tussen DBI aftrek en meerwaarden op aandelen ?
 • Wanneer is de verwezenlijkte meerwaarde op aandelen belastbaar in de personenbelasting ?
 • Welke investeringen komen in aanmerking voor de gespreide taxatie van meerwaarden ?
 • Hoe werkt de regeling van gespreide taxatie in concreto ?
 • Is de opgave 276 K noodzakelijk voor het verkrijgen van de gespreide taxatie ?
 • Kan men inspelen op de nakende tariefverlaging in 2020 ?
 • Wat zijn de regels inzake stopzettingsmeerwaarde sinds 2018 ?
 • In welke mate zijn meerwaarden op gronden of gebouwen belastbaar in de personenbelasting ?
 • Welke meerwaarden zijn belastbaar in de rechtspersonenbelasting ?
 • Is de meerwaarde belastbaar indien fiscaal de afschrijvingen worden geweigerd ?
 • Hoe werkt de specifieke regeling voor schepen en bedrijfsvoertuigen ?
 • Hoe wordt de meer- en minderwaarde op auto’s berekend ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel , die als naslagwerk nog vele diensten zal bewijzen.

 

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie