15 tips om uw successieplanning te optimaliseren

15 tips om uw successieplanning te optimaliseren

Met gratis boek

Aan wie wilt u uw vermogen nalaten bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting zullen uw erfgenamen moeten betalen op uw nalatenschap?
Als u zelf niets onderneemt, dan bepaalt de wetgever hoe uw erfenis zal verdeeld worden over uw erfgenamen. Dit gebeurt op basis van de regels van het wettelijk erfrecht.
Wilt u dit bijsturen en zelf bepalen wie van u zal erven op een fiscaalvriendelijke manier, dan is successieplanning een uitgelezen kans.


De erfbelasting kan voor uw erfgenamen heel hoog oplopen, tot zelfs 65 % in Vlaanderen en 80 % in Brussel en Wallonië.
Er bestaan echter heel wat technieken om de factuur van de erfbelasting te verlagen. Dankzij de hervorming van het wettelijk erfrecht werd vanaf eind 2018 de marge om aan successieplanning te doen een stuk ruimer. Het nieuwe erfrecht geeft de erflater meer vrijheid om zijn erfenis te regelen en wil conflicten tussen erfgenamen vermijden.

Als u uw nalatenschap zelf in handen wil nemen en/of de erfbelasting wil beperken, moet u aan successieplanning doen.
Successieplanning bestaat uit een burgerrechtelijk en een fiscaal luik. In het burgerrechtelijk luik bepaalt u wie u wil beschermen na uw overlijden: uw partner, uw kinderen, de kinderen van uw partner….
In het fiscale luik meet u de belastingdruk op uw nalatenschap en probeert u deze te beperken. Een goede successieplanning zoekt een compromis tussen bescherming en besparing op erfbelasting. Hoe kan men hoge erfbelasting vermijden en toch nog voldoende controle behouden over wat er zal gebeuren met zijn nalatenschap? Bij successieplanning gaan bescherming en besparing van erfbelasting hand in hand.

 

Inhoud


We gaan in dit seminarie op zoek naar efficiënte technieken om het gewenste doel te bereiken.
Handige tips & tricks die zullen leiden tot een succesvolle successieplanning.

Volgende itelms komen oa aan bod:

 • Wettelijk erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Testament
 • Schenking onroerend goed
 • Schenking roerend goed
 • Tarieven schenkbelasting
 • Tarieven erfbelasting
 • Nieuw Vlaams regeerakkoord op vlak van schenk- en erfbelasting
 • Levensverzekering
 • Beding van aanwas
 • Standpunten Vlabel
   

Gratis boek

Iedere deelnemer ontvangt bij aankomst een exemplaar van het boek "Successieplanning voor beginners", uitgegeven door Pelckmans Pro. De herwerkte versie, verschenen in juni 2019.
Meer info kan u hier terugvinden.


FSMA erkenning

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2 punten verzekering
   

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 205 en € 190 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Bij meerdere inschrijvingen van hetzelfde kantoor, is er vanaf de tweede deelnemer een korting van 10%.


Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille www.kmoportefeuille.be
Al onze seminaries komen tevens in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover, en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden via www.liberform.be
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Vervolgens ontvangt u via e-mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie