Btw-controle: aandachtspunten van de fiscus, spelregels, invordering en beroepsmogelijkheden?

Btw-controle: aandachtspunten van de fiscus, spelregels, invordering en beroepsmogelijkheden?

Ook de fiscus zet de digitalisering van btw-controles voort

Men hoort wel eens vertellen dat er bijna geen btw-controles meer worden uitgevoerd. Controleert de fiscus inderdaad minder, of lijkt dat alleen maar zo? Feit is dat de fiscus, net zoals ondernemingen, inzet op het digitale verhaal waardoor ook controle vanop afstand ondertussen tot de opties behoort. Veel beroepsbeoefenaars stellen zich ook geregeld de vraag of de fiscus wel kan eisen dat zij een massa aan data van hun cliënten digitaal aan moeten bezorgen.

Bovendien blijkt in de praktijk dat de fiscus bij fysische controles ter plaatse, vaker onaangekondigd een bezoek brengt. Daarbij leggen de controleurs dan vaak de focus op de talrijke formele verplichtingen van de ondernemingen en wordt elke overtreding, hoe klein ook, gesanctioneerd.
En ondanks het nieuwe boetebeleid dat in 2018 is ingevoerd, gaat het nog vaak om boetes die ofwel niet in aanmerking komen voor een ‘automatische’ kwijtschelding, of verloopt die kwijtschelding toch niet zo automatisch als men had gedacht.

In 2019 wijzigde ook de invorderingsprocedure voor btw ingrijpend waardoor beroepsbeoefenaars en ondernemingen worden geconfronteerd met een nieuw soort van brieven waarvan de inhoud voor hen niet altijd even duidelijk is.

Tijd dus om die spelregels rond btw-controles, invordering en boeteprocedures eens op een rij te zetten. Maar daarnaast ook tijd om eens te kijken welke richting de fiscus zelf wil uitgaan met de wijze van controleren en welke daarbij de voornaamste aandachtspunten zijn.
 

Inhoud

 • Het verloop van een al of niet aangekondigde btw-controle
 • De rechten en de plichten van de fiscus en de btw-plichtige
 • De focus van de fiscus bij btw-controles
 • De bij btw-controles vaak vastgestelde overtredingen
 • Welke sancties legt de fiscus op
 • Op welke sancties kan het nieuwe boetebeleid van toepassing zijn
 • De nieuwe invorderingsprocedure
 • De toekomst van btw-controles, in het bijzonder e-audit en e-forensics

Zo komen de volgende vragen onder meer aan bod:
 • Moet ik een btw-controleur te allen tijde toegang verlenen tot mijn gebouwen?
 • Wat zijn de gevolgen als ik niet binnen de 48 uur inga op een betalingsverzoek van de dienst invordering?
 • Kan ik nu mijn dagontvangstenboek in excel bijhouden en hoe moet ik mijn data versleutelen?
 • Welke beroepsmogelijkheden heb ik als btw-plichtige?
 • Moet ik alle documenten allemaal op papier of allemaal digitaal bewaren, of is een combinatie mogelijk?
 • Mag de fiscus van alle data op mijn pc kopiëren?
 • Vanaf wanneer kan een deurwaarder beslag komen leggen?
 • Ben ik verplicht om op vraag van de controleur digitale data te mailen?
 • Hoe kan ik kwijtschelding van boete bekomen?
 • Kan de fiscus bij een btw-plichtige info vragen over andere btw-plichtigen?
 • Moet ik documenten van vijf jaar geleden nog voorleggen als de gewone verjaringstermijn reeds is verstreken?

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


Al onze locaties zijn in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorwaarden, en garanderen voldoende afstand tussen de deelnemers. Indien omwille van de veiligheidsvoorwaarden het seminarie niet op normale wijze op locatie kan plaatsvinden, zal u dit online aangeboden worden.

 • foto van de spreker Eddy Struyven

  Eddy Struyven

  Adviseur-generaal van de FOD Financiën – auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Adviseur-generaal van de FOD Financiën – auteur van publicaties inzake btw.

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/11/2020 14:00:00 17:00:00 Gent Holiday Inn Express UZ Gent Inschrijven
  12/11/2020 14:00:00 17:00:00 Antwerpen Van der Valk Hotel Antwerpen Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie