De evenredigheidsregel: juridische problemen, praktische aanpak

De evenredigheidsregel: juridische problemen, praktische aanpak

ONLINE live webinar

Verzekeraars vermelden steeds, op enkele uitzonderingen na,  in hun polissen een verzekerde som.  Die som is meestal de basis voor de premieberekening maar speelt bij schade ook een grote rol. De verzekerde som wordt, althans in zaakschadeverzekeringen, namelijk bij schade geconfronteerd met de reële waarde van de verzekerde goederen. 

Is die verzekerde waarde lager dan de waarde van de goederen, dan ontstaan er problemen: de evenredigheidsregel kan worden ingeroepen, waardoor de schadevergoeding lager uitvalt dan verhoopt door de verzekerde. 


Dit seminarie analyseert de juridische visie op die evenredigheidsregel en gaat na hoe zowel de wet als de praktijk die evenredigheidsregel aanpakken.
 

Inhoud

• Situering van de wettelijke bepalingen over evenredigheid in de verzekeringswet

• Wat zegt de wet over
  - Oververzekering te goeder trouw
  - Oververzekering te kwader trouw
  - Onderverzekering: de evenredigheidsregel
  - Wijziging van de waarde van de goederen tijdens de looptijd van de polis
  - indexatie

• Wat zegt de praktijk over de evenredigheidsregel
  - De stelsels tot afschaffing van de evenredigheidsregel
  - Voor en nadelen van de diverse stelsel
  - De ABEX versus ICP index

• Enkele casussen uit de praktijk: wat leren we er uit?

Doelstelling van dit seminarie

• Verwerven van inzicht in de problematiek van over- en onderverzekering
• De verschillende oplossingen kunnen onderscheiden en uitleggen
• De wettelijke bepalingen inzake evenredigheid in de verzekeringswet kunnen plaatsen
• Klanten op een duidelijke en correcte manier kunnen informeren over voor- en nadelen van de verschillende oplossingen die de markt aanbiedt

Dit is een algemene opleiding. EQF-score 5 en 6.

Online seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 

Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
IAB - BIBF: 1 uurBEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama. Professor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 1 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/12/2020 10:00:00 11:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie