Ontbinding & vereffening in het nieuwe WVV

Met inbegrip van de Covid-19 maatregelen - Ontbinding & vereffening in het nieuwe WVV

ONLINE live webinar


Een van de krachtlijnen van het nieuwe vennootschapsrecht is de verregaande vereenvoudiging en flexibilisering.
Dit geldt ook voor de wijzigingen van de vereffeningsprocedure:  de niet-deficitaire vereffening werd aanzienlijk versoepeld; ook de mogelijkheid tot een turbo-liquidatie werd uitgebreid. 

Verder worden een aantal aansprakelijkheidsregels aangescherpt.

Tenslotte worden ook de recente maatregelen nav de Covid-19 epidemie (KB nr 15 van 24 april 2020) mee opgenomen.

 

Inhoud

Stapsgewijs worden alle formaliteiten doorheen de juridische procedure besproken, waarbij onder meer volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Hoe verloopt de niet-deficitaire vereffening?
 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening?
 • Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad?
 • Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet-deficitaire vereffening?
 • Hoe verloopt de ontbinding en vereffening in één akte?
 • Moet de vereffenaar nog bevestigd worden?
 • Wat is het lot van vergeten activa en passiva?
 • Wanneer kan de vereffening worden heropend?
 • Hoever reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar?
 • Maatregelen naar aanleidng van Covid-19 (KB nr 15 van 24 april 2020).
Dit seminarie is een must voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met vennootschapsrecht.

Online webinar 

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Vennoot bij ConSenso Advocaten te Genk en docent fiscaal recht & vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool Hasselt. Auteur.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie