Schenking van aandelen: einde van de Kaasroute?

Wat zijn de alternatieven? - Schenking van aandelen: einde van de Kaasroute?

ONLINE live webinar

Om schenkingsrechten op aandelen (en andere roerende goederen) te vermijden wordt vaak  beroep gedaan op een schenking van een Nederlandse notaris. Langs deze route kan men de bewijskracht van de akte koppelen aan een vrijstelling van schenkbelasting.
Begin juli 2020 keurde de Kamercommissie Financiën een wetsontwerp goed  dat de verplichte registratie in België oplegt voor in het buitenland verleden notariële aktes, als gevolg waarvan de Vlaamse schenkingsrechten verschuldigd worden. Kortom het einde van de Kaasroute is in zicht vanaf 1 december 2020.


Wat zijn  de concrete gevolgen hiervan? Welke mogelijkheden resteren nog ? 
 

Inhoud


Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Vanaf wanneer gaat de nieuwe regeling in werking?
 • Blijft de handgift nog mogelijk?   Quid inzake aandelen?
 • Waarop moet u letten bij een handgift?
 • Hoe werkt de bankgift?
 • Worden gedematerialiseerde effecten plots interessanter? En welke vennootschapsvormen kunnen gedematerialseerde effecten uitgeven?
 • Is het nog zinvol om gebruik  te maken van een buitenlandse notaris?
 • Blijven “oude” transacties buiten schot?
 • Welke mogelijkheden blijven er voor lichamelijke roerende goederen?
 • Wat zijn de voorwaarden om aan het nultarief aandelen van een familiale onderneming of vennootschap te schenken?

Alles wordt opgenomen in een uitvoerige en praktijkgerichte syllabus.

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie