VOF of CommV, of toch liever een BV ?

VOF of CommV, of toch liever een BV ?

ONLINE live webinar

Voor de invoering van het WVV in 2019 werd de commanditaire vennootschap of de vennootschap onder firma vaak aangeprezen wegens het ontbreken van een minimum kapitaal. Sinds 1 mei 2019 bestaat echter de kapitaalloze BV. Onmiddellijk rijst de vraag of de commanditaire vennootschap (CommV) en de vennootschap onder firma (vof) nog perspectieven bieden, nu de wetgever een bijzondere soepele bv-structuur in het leven geroepen heeft.
 

Inhoud

We analyseren beide vennootschapsvormen ten gronde en we vergelijken die met de BV, zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Al snel zal blijken dat aan beide alternatieven voor- en nadelen kleven.

We besteden ook aandacht aan een aantal nuttige clausules in de statuten na de inwerkingtreding van het WVV 2019.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat onderscheidt de CommV van de vof ? En van de bv ?
 • Kan een schuldeiser in alle omstandigheden uitvoeren op het vermogen ?
 • Kan ook een vennootschap vennoot zijn in een CommV of vof ?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het opmaken van de statuten ?
 • Hoe wordt het scheidingsaandeel fiscaal belast ?
 • Wat is het onderscheid tussen een gecommanditeerde en een commanditaire vennoot ?
 • Moet er steeds een zaakvoerder benoemd worden in een Vof of CommV ?
 • Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen ?
 • Wie kan een vereenvoudigde boekhouding voeren ?
 • Moet een Vof een jaarrekening neerleggen ?
 • Wat zijn de fiscale verschilpunten tussen enerzijds CommV en vof en anderzijds bv ?
 • Kan ik een bestaande vof of CommV omzetten in een bv ? Hoe verloopt de procedure in concreto ?
 • Moet ik een algemene vergadering organiseren in een vof of CommV ?
 • Kan ik vrij uitstappen uit een vof of CommV ?
 • Waarom een cv i.p.v. bv kiezen ?
 • Hoe de VVPRbis- regeling toepassen in de Vof/ CommV. na 1 mei 2019 ?
 • Kan ik belastingvrij het geld uit mijn bv halen ? Maakt het uit of het in 2019 of 2020 plaatsvindt ?


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus, met praktische vergelijkingstabellen en modellen.

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie zal er een aanwezigheidscontrole plaatsvinden. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie