Aandelen schenken anno 2021: steeds schenkbelasting ?

Aandelen schenken anno 2021: steeds schenkbelasting ?

ONLINE live webinar

Om schenkingsrechten op aandelen (en andere roerende goederen) te vermijden, werd vaak een beroep gedaan op schenking via een Nederlandse notaris. Langs deze route kon men de bewijskracht van de akte koppelen aan een vrijstelling van schenkbelasting. Dit alternatief is sinds 15 december 2020 niet meer mogelijk.
Welke mogelijkheden resten nog?


We analyseren de bankgift en de Vlaamse regeling schenking familiale onderneming, zijnde de enige technieken om vrij van schenkingsrechten aandelen te schenken, alsmede de verkoop met kwijtschelding van schuld.  
Of volstaat een loutere overschrijving in het aandelenregister ?

Of zijn er meer mogelijkheden indien we de aandelen dematerialiseren ?  


Inhoud

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Kunnen aandelen op naam bij bank of handgift overgedragen worden?
 • Kunnen  gedematerialiseerde  aandelen bij bankgift overgedragen worden?
 • Worden gedematerialiseerde effecten plots interessanter? En welke vennootschapsvormen kunnen gedematerialseerde effecten uitgeven?  Wie kan de omzetting vragen?
 • Volstaat een overdracht in het aandelenregister als bewijs van schenking van aandelen op naam (zogenaamde onrechtstreekse schenking )?
 • Is het nog zinvol om gebruik  te maken van een buitenlandse notaris?
 • Blijven “oude” transacties buiten schot?
 • Hoe bepaal je de waarde van de aandelen?  Quid sancties?
 • Zijn er specifieke aandachtspunten bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik ?
 • Wat zijn de voorwaarden om aan het nultarief aandelen van een familiale onderneming of vennootschap te schenken?
 • Is de verkoop met kwijtschelding van de koopsom een veilig alternatief ?  Waarop moet je letten bij deze techniek ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltext syllabus. 

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 2 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  04/03/2021 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie