Activatie van spaargeld

Activatie van spaargeld

Online live webinar

Naargelang de bron staat er in België zo’n 250 tot 280 miljard euro op het spaarboekje geparkeerd.  Dat geld levert weinig of niks op. Integendeel, omdat de inflatie hoger is dan de rente die een spaarboekje oplevert, daalt dat spaargeld in koopkracht. 
Toch is het moeilijk om de burger te doen scheiden van zijn spaarboekje, hoewel er heel wat valabele mogelijkheden bestaan op een hoger rendement.


Dit seminarie overloopt die alternatieven, met hun voor- en nadelen. Gewapend met die kennis kan u uw klanten een betere dienstverlening en advies geven.
 

Inhoud

 • Inleiding: spaargeld en de Belg
   
 • De levensverzekering als spaarmiddel
  - Pro en contra
  - Rendement als beleggingsvorm
  - Levensverzekering als alternatief voor een spaarrekening of een effectenrekening (Tak 21, Tak 23, ‘Tak 44’, Tak 26)
  - De begunstiging bij een levensverzekering: een middel tot schenken
  - Schenken van een levensverzekering
 • Fiscale aspecten
  - Fiscaliteit beleggingsverzekeringen
  - Sparen met fiscaal voordeel via 2de en 3de pensioenpijler
  - De actuele fiscale elementen van schenking in Vlaanderen
  - Vastgoedfinanciering met 2de pijlercontract
 • Vastgoed als alternatieve belegging
  - Vormen van vastgoedbelegging
     . In bricks & mortar
     . In certificaten
  - Rendement, vergeleken met een levensverzekering
 • De maatschap als alternatief middel tot sparen op lange termijn
   
 • Uitsmijter: de lijfrente als omgekeerd spaarmiddel


Doelstelling van de opleiding

Na dit seminarie kan u

 • Alternatieve beleggingsvormen voor het klassiek spaarboekje formuleren
 • Meer inzicht hebben in de levensverzekering als beleggingsinstrument
 • Vastgoed, levensverzekering en spaarboekje als beleggingsvorm met mekaar vergelijken
 • Inzicht verkrijgen in de actuele Vlaamse wetgeving inzake schenkbelasting
 • Inzicht verwerven in de maatschap als alternatieve beleggingsvorm
   

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punten verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie wordt tevens een aanwezigheidscontrole voorzien. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 2 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  24/06/2021 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie