De algemene vergadering & de verslagplicht

een praktische toelichting op maat van de cijfermatige beroepen anno 2021 - De algemene vergadering & de verslagplicht

ONLINE live webinar

Elke vennootschap moet jaarlijks een jaarvergadering houden, al dan niet met een jaarverslag. Ten onrechte wordt het belang ervan vaak geminimaliseerd, en staat men niet stil bij de gevolgen die aan het miskennen van de formaliteiten.
Als boekhouder/accountant/revisor wordt men vaak geconfronteerd met de formaliteiten inzake de jaarvergadering geconfronteerd.


Dit seminarie beoogt op een praktische wijze de formaliteiten, de organisatie, de verslagplicht aan de (jaar)vergadering en de risico’s bij niet-naleving te bespreken.  Er wordt ook aandacht besteed aan de wet van 20 december 2020 die de regels m.b.t. de schriftelijke vergadering en de vergadering op afstand versoepelde.  


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe zitten de bijeenroepingsformaliteiten in elkaar in de NV en BV ? Kan een “papieren” vergadering ?
 • Kan een vennootschap een vergadering via Zoom of Teams organiseren ?
 • Hoe ver reikt het vraagrecht van de aandeelhouder ?
 • Wat verstaan we onder een schriftelijke vergadering ?  Kan dit ook voor het bestuursorgaan ? 
 • Welke punten moeten zeker  op de agenda staan, waarbij o.m. aandacht voor de bezoldigingen van bestuurders ?
 • Wat is het belang van de aanwezigheidslijst ?  Kan de fiscus hieruit bewijzen halen ?
 • Wie moet een jaarverslag maken en openbaar maken ? Wat moet het bevatten ?
 • Hoe tussentijds bestuurders vervangen, en hoe verwerken in de notulen ?
 • Is een jaarvergadering verplicht in een gewone commanditaire vennootschap of vof ?
 • Hoe en hoe lang kan de vergadering verdaagd worden ?
 • Mag een accountant advocaat aanwezig zijn ?
 • Waar moeten we op letten bij de alarmbelprocedure ?
 • Wat zijn de formaliteiten bij winstuitkeringen ?
 • Kwijting verlenen aan bestuurders:  waar u rekening moet met houden ?
 • Wat zijn de gevolgen/risico’s van het niet of laattijdig houden van de jaarvergadering ?
De syllabus bevat tevens een aantal modellen en clausules die bruikbaar zijn voor de praktijk, alsmede tal van praktijktips, alsmede een selectie van relevant bronnenmateriaal.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  06/05/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie