De lijfrente verzekeringstechnisch en fiscaal

De lijfrente verzekeringstechnisch en fiscaal

ONLINE live webinar

Met zijn werk "Waerdye van lyfrenten naer proportie van losrenten" legt de Nederlander Johan de Witt in 1671 de grondslag van de actuariële wetenschap of de verzekeringswiskunde. Een van de eerste toepassingen van wiskundige analyses van het fenomeen lijfrente vinden we terug in een boek, geschreven in 1771 door Richard Price.  In dat boek maakte de auteur overigens een fout die de Engelse Staat en verzekeraar Equitable veel geld heeft gekost. 

Dit seminarie is geen wiskundige analyse van de lijfrente, maar benadert de lijfrenteverzekering vanuit een economisch, verzekeringstechnisch én fiscaal standpunt.

Het product is momenteel in België helemaal niet populair, maar dat kan veranderen.  Diverse partijen streven ernaar, om uiteenlopende redenen, om de lijfrente in ons land nieuw leven in te blazen. 
Kennis van zaken is dus nu al nuttig.
 

Inhoud

 • Historiek van de lijfrente
   
 • Wat is er fout gelopen met Richard Price en wat leren we daaruit?
   
 • De lijfrente economisch geanalyseerd
  - Micro-economisch
  - Macro-economisch
 • De lijfrente verzekeringstechnisch bekeken
  - Het basisidee
  - De uitgestelde lijfrente
  - De direct ingaande lijfrente
  - De overdraagbaarheid
  - Indexatie van de lijfrente
  - Lijfrente versus kapitaal
  - Nieuwe ideeën voor een moderne lijfrente
 • De lijfrente fiscaal bekeken

Doelstelling van de opleiding

Na dit seminarie bent u in staat om
 • Inzicht te hebben in de lijfrentetechniek
 • De verschillende lijfrentetechnieken te kunnen onderscheiden en uitleggen
 • Lijfrente te kunnen vergelijken met een kapitaalsuitkering, en de voor-en nadelen ervan herkennen
 • Klanten op een duidelijke en correcte manier te informeren over voor- en nadelen van de lijfrente
 • De fiscaliteit van de lijfrente te begrijpen
 • Inzicht te hebben in de toekomstige evolutie inzake lijfrente

Dit is een gespecialiseerde opleiding. 

Tags:
 • Leven zonder beleggingscomponent, Juridische- en technische aspecten Leven
 • Leven met beleggingscomponent, Leven & Beleggen (Tak 23)
Modules:
 • module 1,  Onderdeel 4.6, Onderdeel 4.7
 • Module 3, Onderdeel 1.1, Onderdeel 1.5, Onderdeel 1.8, Onderdeel 2.1, Onderdeel 3.4
EQF niveau: 7

Attesten

FSMA: BEST Seminars is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama & OVV Xerius. Professor Universiteit Gent vakgroep Algemene economie, gastdocent KU Leuven & Hogeschool Gent. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie