Een debetstand rekening courant: hoe fiscaal optimaliseren anno 2021?

Een debetstand rekening courant: hoe fiscaal optimaliseren anno 2021?

ONLINE live webinar

Een debetstand rekening courant is en blijft fiscaal onaantrekkelijk.  Zo bedraagt de debetrente 10,20 % voor 2020.
In de praktijk rijst dan ook de vraag hoe de fiscale kost kan verminderd worden. 


In het eerste deel gaan we kort in op een aantal vennootschapsrechtelijke en juridische aandachtspunten, onder meer bij faillissement, vereffening of overdracht van aandelen.

Vaak wordt in de rechtsleer gesuggereerd om de rekening courant om te zetten in  een lening op vaste termijn, waardoor men gebruik kan maken van een fiscaal minder dure berekeningswijze. Wat zijn de mogelijkheden, en waarop moet u zeker letten ?  Deze vragen beantwoorden we voor u.

In het laatste deel zoeken we naar een aantal duurzame oplossingen om een debetstand geheel of gedeeltelijk weg te werken, door bijvoorbeeld zaken uit uw privé te verkopen aan uw vennootschap, dividenduitkeringen (via liquidatiereserveuitkeringen), en de inkoop van eigen aandelen die aantrekkelijker is geworden na de hervorming van het vennootschapsrecht.


Inhoud

Volgende vragen / onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan ik een andere rentevoet dan de in artikel 18 KB WIB 92 vastgelegde rentevoet?
 • Hoe wordt de rente berekend op een lening op vaste termijn
 • Wat zijn de aandachtspunten? Moet de rente/afbetaling maandelijks gebeuren?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen (artikel 344, § 1 WIB92)?
 • Wat is het risico bij vereffening en/of faillissement?
 • Is een kwijtschelding fiscaal mogelijk?
 • Kan een inkoop van eigen aandelen een oplossing bieden?
 • Kunnen we de terugbetaling plannen in functie van latere dividenduitkeringen?
 • Waar op letten bij verkoop van privé bestanddelen aan uw vennootschap?

Dit alles nemen we op in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus.
 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  05/10/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie